Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trendene går ikke grisens vei

Trendene har svingt fra vekst til nedgang i svinekjøttforbruket. Det skjer i hele Europa. Men med lave slaktevekter og en god grillsommer får vi unna svinekjøttet i 2013.


Trendene går ikke grisens vei

Trendene har svingt fra vekst til nedgang i svinekjøttforbruket. Det skjer i hele Europa. Men med lave slaktevekter og en god grillsommer får vi unna svinekjøttet i 2013.

Budskapet fra salgsdirektør Torleif Bjella og konserndirektør Hans Thorn Wittusen i Nortura til Norsvins årsmøte var ikke bare optimistisk.

– Fram til nå har vi hatt god hjelp av lav kylling- og storfeproduksjon. Det har gitt svinekjøttet handlingsrom. Nå kommer kyllingen for fullt, og det kan bli mer storfeimport. Vi får mindre handlingsrom framover, sier Bjella. Totalt gikk salget av svinekjøtt ned med en prosent i 2012. Men Nortura som selskap klarte å øke sitt salg med fem prosent. 

– Gilde som merkevare og Nortura som selskap har klart å være en slags motvekt mot trendene, sier Bjella og mener det bare er Nortura som kan klare å bremse tredene noe. Matvarekjedene med sine profileringer vil derimot ofte forsterke trendene.

Lave slaktevekter, ribbetiltak og grillsommer

-Vi får et overskudd av svinekjøtt i år på ca. 5000 tonn, sier Wittusen. Wittusen har hatt ansvar for Nortura Totalmarked og markedsregulering, men har nylig blitt kornserndirektør for råvare og medlem.  Fordelt på antall slaktegriser blir overskuddet 3,5 kg per gris.  Nortura Totalmarked satser på to hovedtiltak for å få vekk overskuddet. Det ene er premiering av lave slaktevekter fram til 1. juli. Fire kilo vektreduksjon vil gi en effekt på 3000 tonn. Så langt kan det også se ut som en greier oppnå dette. Men Wittusen hadde helst sett at alle slakteriene hadde bidratt her. Han viser en tabell, og ett  slakteri skiller seg ut med økte i stedet for reduserte slaktevekter.

– Det er uheldig for ordningen og markedsreguleringen at vi ikke har full tilslutning, sier Wittusen.

Det andre grepet er ribbetiltaket. Det ble også brukt i fjor.  Tiltaket går ut på at gris blir solgt med tilbakekjøp av skinke og sortering.

– Et volum på 4000 tonn kjøtt (fordelt med halvparten til Nortura og den andre halvparten til private) gir en effekt på 700 tonn ribbe. Dette er ribbe som en slipper å importere til jul. Effekten på overproduksjon blir den samme, eller 700 tonn. I tillegg eksporteres det som er mulig. Til sist håper Wittusen at en god grillsommer ordner resten av overproduksjon.

– En god grillsommer kan bety et mersalg på opptil 1500 tonn svinekjøtt. I så fall er vi i mål for i år, sier Wittusen.

– Nortura lanserer også det nye konseptet «Grillglede» nå i sommer, opplyser Bjella.

 

Alternativt 12 % priskutt

Alternativet til markedsregulering for å få vekk 5000 tonn hadde vært en prisnedgang på svinekjøtt på 12 prosent utover dagens prisnedgang.

– Vi må sette ned prisen 3 prosent for å øke salget med 1 prosent. Som ordning blir dette over dobbelt så dyrt for bonden som dagens markedsreguleringsordning. Landbruk og svineproduksjon er en næring med små marginer. En så stor prisreduksjon vil trolig bety flere konkurser. For næringen vil prisreduksjonen bety et inntektstap på 600 millioner i løpet av et år. Med 2000 svinebønder vil det si 300 000 mindre på bunnlinja per produsent. Nortura Totalmarked bruker også en del av sin tid til å forklare både næringen, myndighetene og politikerne om fordelene av markedsregulering. Og at det absolutt rimeligste er at de som sitter midt i varestrømmen håndterer markedsregulering både rimeligst og mest effektivt.

   

Pølser og pålegg

Men trendene går ikke grisens vei, og det skremmer Bjella. 2014 kan bli like ille eller verre enn 2013.

– Generelt er pølser, pålegg pluss ferdigmat viktig for å selge grisen. Her har Nortura hatt et høyt trykk med stadig nye produkter. Det har hjulpet, og i øyeblikket gir vi egentlig grisen svært mye oppmerksomhet. Det kan vi gjøre som et samvirkeselskap med alle dyreslag, forklarer Bjella. Men å selge mer generisk kjøtt (rent kjøtt) er vanskelig uten å senke prisen. Til høsten kommer relansering av ny Edelgris.

–Opplegget styres av marketingavdelingen. Vi håper å kunne markedsføre grisen som noe unikt. Da kan kanskje gris delvis kunne konkurrere mot storfekjøtt i markedet. Ny Edelgris kan hjelpe oss. Men trendene peker feil vei. Trendene kan bli den største utfordringen for svinenæringen framover, sier Bjella.