Publisert: 02.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tregt start på 2009

Salget av svinekjøtt var mindre enn forventet i januar. Det eksporteres nå purkeslakt fra fjorårets lager. Nye markedsprognoser kommer i midten av mars.  


Tregt start på 2009

Salget av svinekjøtt var mindre enn forventet i januar. Det eksporteres nå purkeslakt fra fjorårets lager. Nye markedsprognoser kommer i midten av mars.  

Salget av svinekjøtt har hatt en treg start i 2009. – Vi solgte under forventet i januar, men det har løsnet litt i februar, forteller markeds og prognosesjef Thomas Randem i Totalmarked kjøtt og egg. Det er kombinasjonen tregt salg og stort lager som er vanskelig akkurat nå. Tilførslene per i dag er egentlig OK og det ser altså noe lysere ut, sier Randem.

Det er særlig i andre halvår det forventes stort overskudd for gris. Totalt for året er det forventet et overskudd på 1600 tonn svinekjøtt. – Men vi regnet ikke med å ha noe overskudd første halvår. Nå er vi litt i pluss, og vi må fryse inn rundt 500 tonn før påske, sier Randem. I tillegg er det purkeslakt på lager fra i fjor og dette blir nå eksportert. Totalt blir det eksportert nesten 900 tonn og det meste går til Ukrainia, sier Randem. I dagens markedsordning er det for øvrig stopp for denne type eksport fra 1.juli.

Voksende lager og sviktende salg i begynnelsen av året er også årsak til at Nortura nylig sendte ut permitteringsvarsel for 200 ansatte i mars. Permitterringene skjer fra Ålesund og nordover til Sortland. I tillegg kuttes vikar- og overtidsbruk på en rekke anlegg. – Vi har også 4000 tonn kylling på lager som skal ut i markedet. Det har ingen direkte sammenheng med gris, men kyllingen skal ut i det samme markedet, forklarer Randem. Kyllingen vil derfor fortsatt prege kjøttmarkedet, men det er allerede satt inn en rekke produksjonsdempende tiltak i fjørfesektoren.

I øyeblikket er omsetningsavgifta for svinekjøtt 60 øre samtidig som Nortura ikke våger ta ut målpris. Prisen er i dag kr 1,05 under målpris. Neste markedsprognose kommer i midten av mars.