Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tre om Gris

Norsvin er 50 år i år og Svin spør i hver utgave av jubileumsåret tre ikke- svineprodusenter om deres forhold til grisen og hvordan de ser på svinebonden.


Tre om Gris

Norsvin er 50 år i år og Svin spør i hver utgave av jubileumsåret tre ikke- svineprodusenter om deres forhold til grisen og hvordan de ser på svinebonden.

 

Lars Sponheim sauebonde, partileder i Venstre, stortingsrepresentant, og tidl. nærings- og landbruksminister

Hva er ditt forhold til grisen?

– Grisen er et spennende dyr. Det er det husdyret som ligner mest på oss mennesker. På matfatet foretrekker jeg helst andre husdyrslag framfor gris, men bacon til frokost er en favoritt, sier Sponheim.

Hvordan ser du på svinebonden?

– Svinebonden er den mest framtidsretta og profesjonelle bonden vi har i Norge. Det gjelder både organisasjon og evnen til å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. I tillegg til å være meget faglig dyktige har svinebønder også stor tro på egen næring og framtida, sier Sponheim.

Når var du sist i et grisehus?

– Det var da jeg var landbruksminister, og besøkte flere grisehus. Siste gang var trolig i 2004 på Jæren. Bonden der hadde mye gris og også kyr tror jeg. Det var bl.a. snakk om konsesjonsgrenser, sier Sponheim

 

Bergljot Børresen veterinær og forfatter (bl.a. annet boka «Menneskers verden sett med dyreøyne»)

Hva er ditt forhold til grisen?

– Grisen er et av de aller mest intelligente dyra vi har. Den er mer intelligent enn for eksempel en hund hvis vi skal sammenligne, sier Børresen.

Hvordan ser du på svinebonden?

– Jeg har et veldig godt forhold til de jeg kjenner. Men jeg tror ikke at svinebonden har fått med seg de seinere års forskning om dyreadferd og hvor intelligent egentlig grisen er, sier Børresen.

Når var du sist i et grisehus?

– Det er lenge siden eller faktisk 20 år siden tror jeg. Trolig var det i forbindelse med et besøk på Hadeland. Det er snart 40 år siden jeg hadde privatpraksis i grisehus, svarer Børresen.

  Einar Risvik forskningdirektør i Nofima (Matforsk) på Ås

Hva er ditt forhold til grisen?

– Gris er for meg en høykvalitets råvare med god smak og gode ernæringsegenskaper. Gris er også nært beslektet genetisk med mennesker. Å studere gris er derfor interessant i mange sammenhenger, sier Risvik.

Hvordan ser du på svinebonden?

Jeg kjenner få svinebønder, men mitt inntrykk er likevel at de er flinke og arbeider hardt. Norsvins internasjonale satsing hadde neppe vært mulig hvis vi ikke hadde veldige dyktige svinebønder i Norge.

Når var du sist i et grisehus?

– Det må være minst 15 år siden. Tror det var i Danmark. Jeg besøkte en del gårder der på begynnelsen av 90-tallet, svarer Risvik.