Publisert: 22.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trangere tider – bare negativt?


Trangere tider – bare negativt?

 

Det er trange tider om dagen. Mange av medlemmene våre sliter med økonomien pga av meget dårlige priser i den overskuddssituasjonen vi har. Særlig de som har investert mye den siste tida har det ikke enkelt.

Trangere tider betyr også at vi må foreta tøffere prioriteringer enn før, kutte bort unødige kostnader, effektivisere, tenke smartere. Dette må dere som er produsenter gjøre om dagen, og det må vi som henter vår inntekt i svinenæringen også gjøre. Primærprodusentene innenfor svinekjøttproduksjonen blir færre og færre, det er nå i overkant av 3000 totalt.

Vi som lever av primærproduksjonen indirekte kan sikkert også forbedre oss på mange områder. Dere som er våre eiere forventer at vi snur alle steiner for å bli bedre, mer effektive og få mer ut av hver krone.

Norsvin har hatt mye fokus de siste årene på sterk satsning på forskning og utvikling for å øke effektiviteten i avlsarbeidet og gi en gris som er mer effektiv, og ikke minst som gir bedre kjøttkvalitet! Videre har vi også satset mye på et bedre seminprodukt med lengre holdbarhet, og dette arbeidet fortsetter. Det er ikke umulig at vi ved hjelp av helt ny teknologi kan forlenge holdbarheten på fersk sæd enda mer. Her har vi et spennende samarbeid med teknologimiljøet i Trondheim. Lenger holdbarhet betyr mindre fraktutgifter, og lettere å treffe rett tid for bedekking.

Innenfor forskningsarbeidet vårt har vi de siste årene hatt et meget tett samarbeid med de andre avlsselskapene og forskningsinstitusjonene. Dette fører til bedre utnyttelse av egne og næringens samlede ressurser og sparte kostnader for eierne våre.

For å utvikle en gris som er bedre på alle måter er vi nødt til å ha en del kompetanse på alle fagområder innen svineproduksjonen. Denne kompetansen som medarbeiderne våre har, er det viktig at kommer både svineprodusentene og andre i næringen til del. Vi prøver å spre denne faglige kunnskapen i dag via Norsvinskolen, møter og fagforedrag, studieheftet vårt og via Svin.

Studieheftet er etter hvert blitt en lærebok for de ulike temaene innenfor svineproduksjonen. Dette er en kjempesatsning fra Norsvins lille fagavdeling år etter år, men vi har meget godt samarbeid med de andre svinefaglige miljøene i næringen som bidrar med fagstoff.

Denne type samarbeid må vi som er ansatt i svinenæringen bli mye flinkere til! Det er fremdeles altfor mye dobbeltarbeid, vi må bli flinkere til å fordele arbeidsoppgaver, samarbeide om felles oppgaver og utnytte hverandres spisskompetanse til svineprodusentenes beste. Her vil Norsvin presse på for å få de beste og mest rasjonelle løsningene.