Publisert: 10.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Traces sporer samhandel med dyr


Traces sporer samhandel med dyr

 

Fra 1. januar 2005 registreres samhandel med levende dyr og visse animalske produkter innen EU/EØS i EUs felles database Traces. Også import av levende dyr, matvarer og andre animalske produkter fra tredjeland, altså utenfor EU/EØS-området, registreres i denne databasen.

Ved samhandel med levende dyr og visse animalske produkter vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i Traces og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland. Når Norge er mottakerland, er det tilstrekkelig å sende importmelding i Matilda VAM som tidligere.