Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tørt, tidlig og topp kvalitet

I høstens korn er det lave verdier av mykotoksiner, ikke minst i havre. Årets bygg og havre har også noe høyere proteininnhold enn i fjor. Det kom inn mer havre og vesentlig mer hvete av bra kvalitet i år sammenliknet med i fjor.


Tørt, tidlig og topp kvalitet

I høstens korn er det lave verdier av mykotoksiner, ikke minst i havre. Årets bygg og havre har også noe høyere proteininnhold enn i fjor. Det kom inn mer havre og vesentlig mer hvete av bra kvalitet i år sammenliknet med i fjor.

Vidar Aglen, optimeringssjef FK Agri 

Avlingsprognose høsten 2014

Denne artikkelen tar utgangspunkt i prognosen for norsk korn fra Norske felleskjøp den 16. september. Den viser for bygg en mottaksprognose som ligger fem prosent lavere enn i fjor og sju prosent lavere enn gjennomsnitt siste fem år. Når det gjelder havre går mottaksprognosen opp 15 prosent i forhold til i fjor, men tilnærmet lik gjennomsnittet for de siste fem år. Foreløpig prognose for hvete viser en stor økning i forhold til de siste årene. Mottaksprognosen for hvete er 78 prosent høyere enn kornhøsten 2013. Prognosen for hvete viser en matandel på 62 prosent. Behovet for import av korn i år ender da på cirka 550 tusen tonn, noe som er 100 tusen tonn lavere enn forrige sesong. I hovedsak dreier dette seg om mais, hvete, betepulp og melasse. Noen partier med bygg vil det nok også bli rom for.

 

Kjemisk innhold i årets korn

Årets bygg og havre har noe høyere proteininnhold enn i fjor. Mens det ser ut til at tørken har redusert innholdet av stivelse noe sammenlignet med forrige sesong. Dette tar vi hensyn til ved optimering av resepter på de ulike kraftfôrtypene.

Lite mykotoksiner i høst

Mykotoksiner er en samlebetegnelse på giftstoffer produsert av ulike muggsopper. Grisen er spesielt følsom for en del mykotoksiner, og det er derfor et stort fokus på å holde innholdet av mykotoksiner i svinefôr lavt. De mest aktuelle toksinene i norsk korn er Trichothecener og produseres av åkermuggsoppen Fusarium. I norsk korn er Deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 de vanligste.

Det har i flere år vært utfordringer med høye mykotoksinverdier i korn. Spesielt har det vært mye DON i havre. Det har derfor i flere år vært brukt lite havre i svinefôret.

I fjor var det lite problemer med mykotoksiner, og det er svært gledelig å se at det er veldig lave verdier i år også. Alle analyser av DON Felleskjøpet Agri har tatt av hvete og bygg denne høsten har vært under deteksjonsgrensen på 250 µg/kg. Årets lave verdier kommer antagelig av en varm og tørr sommer med lite regn under blomstring.

Når det gjelder havre har det de siste årene blitt sortert på høy- og lav-DON i kornmottakene. Grensa for høy-DON har da vært 2000 µg/kg. I år har så å si alle leverte partier av havre vært lav på DON, med en snittverdi på 511 µg/kg. Havre kan derfor trygt benyttes i svinefôret dette året. Havre er en god kilde til fiber som er viktig både for å forebygge magesår, gi god tarmhelse og god melkeproduksjon hos purker.