Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.03.2018

Stikkord:


Tor Henrik Jule - ny i styret?

Norsvin SA sitt årsmøte finner sted den 19. – 20. mars. Arne G. Krog, fra Østfold, ønsket ikke gjenvalg som styremedlem, og valgkomitéen foreslår dagens 1. vara til styret, Tor Henrik Jule, Trøndelag, som nytt styremedlem. Ellers foreslås gjenvalg på Geir Heggheim (Rogaland) som styreleder og Beate Menes Didriksen (Vestfold) som styremedlem. Dette gjelder også nestleder (Linda G. Myren – Møre og Romsdal)  og årsmøtets ordfører (Johan Arnt Dahlen – Trøndelag). Som 1. vara til styret foreslås Maria Østerås fra Hedmark.