Publisert: 22.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Toppresultat i slaktegrisproduksjon

Søren Leegaard Riis ble kåret til årets slaktegrisprodusent 2006 under Dansk Svineproduktions årsmøte i Herning 24. oktober.


Toppresultat i slaktegrisproduksjon

Søren Leegaard Riis ble kåret til årets slaktegrisprodusent 2006 under Dansk Svineproduktions årsmøte i Herning 24. oktober.

 

Han ble dansk toppscorer med et dekningsbidrag per slaktegrisplass på DKK 1003, og en produksjon på 19 400 slaktegris. Blant de ti beste slaktegrisprodusentene var det en forskjell i dekningsbidrag på cirka 10 prosent.

Riis oppnår en tilvekst på 1013 gram/ dag hos slaktegrisene (32–107 kg), et fôrforbruk på 2,65 FEsv per kilo tilvekst, en kjøttprosent på 61 (måles på en annen måte i Danmark enn i Norge), dødelighet på 1,9% og 0,4% kasserte. Slaktegrisene er LYxD.

Dagen etter prisutdelingen holdt Søren Leegaard Riis foredrag på fagkongressen i Herning.

Søren Leegaard Riis fortalte at han startet med slaktegrisproduksjon da han kjøpte gård i 1966, og han har senere kjøpt to naboeiendommer. Siden 1976 har han bygget og renovert til sammen 7 slaktegrishus à 800 plasser, slik at han i dag har totalt 5600 slaktegrisplasser.

Han forklarer sitt gode resultat med daglig godt tilsyn og stell. Han mener også at godt samarbeid med smågrisleverandøren skal ha mye av æren. Avlsmateriale med høy indeks og stabile grupper hele veien fra avvenning til slakt er også viktige bidrag ifølge Riis. Smågrisleverandøren kjønnssorterer grisene ved avvenning, og grisene holdes i de samme gruppene også under transport og etter innsett i slaktegrishuset. Målet er at grisene ikke skal oppdage at de blir flyttet, uttalte Riis i sitt foredrag.

 

INNRETNING OG FÔRING

Alle husene hos Riis er bygd med stålbuekonstruksjon, slik at det er et stort luftvolum i bygningene. Alle avdelingene har fullspaltegulv eller drenert gulv, og det er oppvarming via varmerør under veggventilene.

Grisene fôres via rørfôringsautomater med hjemmeblandet fôr som består av korn og tilskuddsfôr. Det meste av kornet er hjemmeavlet, og det er omtrent like mengder hvete og bygg. Kornet oppbevares i gasstette siloer. I tillegg til vannforsyning i rørfôringsautomatene er det et ekstra drikkekar i hver binge. I slutten av framfôringsperioden stenges det for vannet i automatene hos kastratene. Dette fører til noe mindre fôropptak, og er med på å sikre en høy kjøttprosent også hos kastratene.

 

RENGJØRING

Mellom hver pulje vaskes det, og det blir desinfisert med kalk. Det er 6 dager tomtid, og det legges vekt på at rommet skal være skikkelig opptørket og oppvarmet før det settes inn smågris. Oppvarmingen skjer med overskuddsvarme fra biobrenselsanlegg på to eiendommer og med oljefyring på den tredje.

Søren Leegaard Riis framhevet at «rettidig omhu er det viktigste» for et godt resultat. Som eksempel på dette kan nevnes at han skifter ut vanniplene hvis de gir mindre enn 3 liter per minutt. Besetningen fikk status som ren SPF i 1985, men har siden den tid blitt smittet med ulike sykdommer, blant annet ondartet lungesjuke type AP5. For å eliminere ulike sjukdommer som det er problemer med i besetningen, gjennomføres det konsekvent seksjonert drift og det kjøres saneringsprogram både hos smågrisleverandøren og i slaktegrisbesetningen for å forbedre helsestatusen.

 

Resultater fra den danske grisekontrollen i fjor (726 besetninger) viser en gjennomsnittlig tilvekst hos slaktegris på 849 g/dag, og fôrutnyttelse på 2,88 FEsv/kg tilvekst. Kjøttprosenten var 60,2, og antall døde og kasserte 4,3.

Resultater fra In-Gris 2005 (61 besetninger) viser en gjennomsnittlig tilvekst hos slaktegris (29,7 til 110 kg) på 928 g/dag og fôrutnyttelse på 2,69 FEg/kg tilvekst. Kjøttprosenten var 56,6, dødeligheten 1,8 %, og % kasserte 0,4.