Publisert: 12.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Toppkarakter til husdyrstudenter

Sju av studentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk toppkarakteren A i faget Svineproduksjon og driftsøkonomi.

 


Toppkarakter til husdyrstudenter

Sju av studentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk toppkarakteren A i faget Svineproduksjon og driftsøkonomi.

 

 

Målet med faget er å bygge opp kunnskap om biologiske, driftsmessige og økonomiske forhold i svineproduksjonen.

Sammen med kunnskapene fra andre fag i bachelorstudiet i Husdyrfag – dyrehelse, husdyrernæring og økonomi – skal studentene bli i stand til å analysere driftsresultat på svineproduksjonsbruk, beregne optimale driftsløsninger og gi råd med høg faglig og etisk standard.- Dette faget tar opp i seg hele bachelorstudiet i husdyrfag. Vi fikk anledning til å samle trådene og sette ting i sammenheng, sier student Helene Amblie Solerød. Fagansvarlig Aud Sakshaug har hatt et givende samarbeid med studentene.

– Det har vært artig! Jeg har gledet meg til hver forelesning, og studentene har vært arbeidslystne, spørrevillige og nokså krevende. Jeg tror at interessen for dette faget blant studentene har kommet etter hvert som vi har jobbet med det.

Studentene har som en del av faget analysert driften hos tre svineprodusenter i Levanger, noe som har gitt en helt essensiell inngang til praktiske forhold. I en slik driftsanalyse kommer studentene inn på mange av de områdene de har lest om tidligere i studiet.

I løpet av studieåret har studentene hatt gjesteforelesning med aktører fra næringen, blant annet Norsvin.

Studentene som fikk toppkarakter har ulike planer for hva de skal gjøre til høsten. Noen vurderer mastergradstudier ved UMB på Ås, noen skal drive gård på sikt, og andre ser seg om etter en interessant jobb nå.