Publisert: 08.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Topigs Norsvin inn i Storbritannia

JSR Genetics og Topigs Norsvin har inngått avtale om avlssamarbeid på gris. JSR Genetics blir med dette eksklusiv distributør av Topigs Norsvins avlsmateriale i Storbritannia.


Topigs Norsvin inn i Storbritannia

JSR Genetics og Topigs Norsvin har inngått avtale om avlssamarbeid på gris. JSR Genetics blir med dette eksklusiv distributør av Topigs Norsvins avlsmateriale i Storbritannia.

Nå utvides virksomheten til Topigs Norsvin, verdens nest største svinegenetikkselskap. Gjennom avtalen med JSR Genetics i Storbritannia, et marked som hvor verken Topigs eller Norsvin har vært representert tidligere. Gjennom Topigs Norsvin distribueres nå norsk svinegenetikk til store deler av verden.

 

Bedre produkter

Styreleder i JSR, Bernard Hoggarth, sier dette; – Med denne avtalen slår to av verdens ledende avlsselskaper på gris sine ressurser sammen for å oppnå enda bedre produktutvikling og lønnsomhet for britisk svineproduksjon. Begge selskapene beholder sin uavhengighet, og JSR får muligheten til å tilby sine kunder og markedet i Storbritannia et bredere og bedre produktspekter. Vi ser frem til å tilby våre britiske kunder det beste fra Topigs Norsvins produktportefølje, sier styrelederen i JSR. – For det britiske markedet betyr dette at svineprodusentene får tilgang til det siste av teknologi og produkter, støttet av et av de største og mest profesjonelle forsknings- og utviklingsprogrammene på gris i verden. Utviklingen går raskt, og med denne avtalen får JSR Genetics tilgang på ledende anvendt genteknologi, kommenterer JSRs daglige leder Tim Rymer.

 

Vil drifte avlen

Morrasene til JSR vil bli styrket av Topigs Norsvin, noe som betyr at Topigs Norsvin vil drifte avlsprogrammet til JSR Genetics og tilby nye produkter og tjenester fra Topigs Norsvins forskningsprogram. – Vi er glade for å ha inngått denne avtalen med JSR Genetics for det britiske markedet. Som det mest innovative avlsselskapet på gris kan vi tilby lendende produkter og produktutvikling til JSR Genetics, samtidig som JSR Genetics bidrar med en betydelig infrastruktur og en sterk posisjon i markedet. Dette gir oss en unik mulighet til ytterligere vekst i Storbritannina, sier utviklingsdirektør Bjarne Holm i Topigs Norsvin.

 

Topigs Norsvin

• Svinegenetikkselskap resultat av fusjonen mellom Topigs og Norsvin International AS i 2014. • Verdens nest største på svinegenetikk. • Hovedkontor i Vught, Nederland, om lag 500 ansatte. • Hovedoppgaver er utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk.

 

JSR Genetics

• UK’s no.1 avlsselskap på gris og «pig farming»- spesialist.. • Hovedkontor Southburn, Driffield, East Yorkshire I Storbritannina er d