Publisert: 05.10.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Topigs Norsvin bygger ny teststasjon i Canada

Topigs Norsvin investerer 10 millioner Euro i en ny teststasjon for råner i Manitoba, Canada. Her vil det testes 7500 råner årlig, blant annet ved bruk av CT-teknologi og programvare utviklet av Norsvin i Norge.


Det er rasene Z-line (morrase) og Tempo (farrase) som vil inngå i testopplegget på den nye stasjonen, som planlegges ferdig ila sommeren 2018. Stasjonen blir en kopi av Norsvins teststasjon Delta, beliggende utenfor Hamar, men vil ha dobbelt så stor kapasitet. ”At Topigs Norsvin velger å satse på vårt testopplegg videre, forteller oss at vi har gjort mye riktig i Norge”, sier Avlssjef i Norsvin Erling Sehested. I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår i produktporteføljen til Topigs Norsvin.

”Den nye teststasjonen i Canada vil gi en markant økning i den genetiske fremgangen hos Z-line og Tempo”, forteller Chief Technical Officer Hans Olijslagers i Topigs Norsvin. ”En ny stasjon er del av vår strategi for å doble den genetiske fremgangen i de kommende årene. I tillegg til å øke presisjonsgraden i testopplegget vårt, så øker vi effektiviteten, ettersom vi kan redusere generasjonsintervallet”, forklarer han. ”Det betyr også at vi kan levere de beste rånene tidligere ut til kundene; vil vil på en bedre måte nå ut til våre kunder med toppråner og de beste sædproduktene”.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin videre. Testopplegget innebærer at det leveres 4-6 uker gamle råner fra syv leverandørbesetninger til spesielle isolasjonsenheter, hvor de gjennomgår helsekontroll og genotyping. De 50 % av rånene som har det høyeste genetiske nivået, testes på stasjonen, som ligger ca. 3 mil fra isolasjonsenhetene. Teststasjonen har FIRE fôrstasjoner for individuelle registreringer av vekt og fôrinntak, i tillegg til at alle råner gjennomgår datatomografering (CT-scanning).

Biosikkerhet er i høysetet i hele systemet, og en rekke tiltak skal sikre god helsestatus, som igjen muliggjør eksport av genetikk (råner og sæd) til kunder over hele verden.

«”Den nye teststasjonen i Canada vil gi en markant økning i den genetiske fremgangen hos Z-line og Tempo”»

- Hans Olijslagers, Chief Technical Officer, Topigs Norsvin

Topigs Norsvin

  • Resultat av fusjon i 2014 mellom nederlandske Topigs, og den internasjonale aktiviteten til Norsvin.
  • Med en produksjon på mer enn 1,6 millioner livpurker og over 9 millioner solgte sæddoser per år, er Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet.
  • Hvert år produseres det mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin-genetikk.
  • Selskapet har et sterkt fokus på forskning og utvikling.
  • Topigs Norsvin er tilstede i mer enn 50 land med sine produkter.