Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Stikkord:

Tønsberg snart størst på svineslakt

Norturas satsing på Tønsberg som svineslakteri på Østlandet gjør at dette snart blir landets største på svineslakting. I dag er anlegget på Steinkjer landets største.


Furuseth, Fatland Jæren og Fatland Oslo kniver om å være landets største private svineslakteri. I 2020 var Fatland Jæren størst, men i 2021 slaktet Furuseth mest gris. Tar vi med også storfe/småfe blir Fatland Jæren landets største private slakteri. Og inklusiv storfe og småfe er Nortura Rudshøgda i dag landets største slakteri. 

 

Historisk høye slaktevekter

 

Antall svineslakt er har gått ned én prosent siste år til 1 497 000 slaktegris. Med økt slaktevekt på 2,8 kg øker likevel slaktevolumet med ca. to prosent. Gjennomsnittsvekt på   slaktegrisene var i fjor hele 84,3 kg. 

 

– Det er historisk høyt, og veldig høyt også i europeisk sammenheng. Med hode og labb blir dette en slaktevekt på over 90 kg, kommenterer Morten Røe i Animalia. Til tross for økt slaktevekt har ikke kjøttprosenten falt mer enn 0,2 prosentpoeng. Det betyr at dagens gris tåler høy slaktevekt. Gris med Hampshire som farrase oppnår noe høyere kjøttprosent enn Noroc. 

– I gjennomsnitt oppnår Hampshiregrisen ca. 0,6 prosentpoeng høyere kjøttprosent enn Noroc, opplyser Røe. Dette er også forklaring på hvorfor slakterier som Midt Norge, Furuseth og Horns alle oppnår relativ høy kjøttprosent (se tabell). Men det er Noroc som er på frammarsj i Norge. 

– Hampshire som farrase har fått klart mindre markedsandel de to siste årene, sier Røe. I 2021 slaktet Nortura ca. 59 prosent av grisene i Norge. Inkluderer vi Prima slaktet Nortura 64 prosent. Fatland slaktet over 20 prosent, Furuseth åtte prosent, og Midt-Norge fem prosent (hos Nortura Steinkjer). De tre minste, Nordfjord, Horn og Jens Eide, slaktet til sammen under to prosent av grisene.

Nortura satser på bærekraft

Nortura lanserte nylig ny bærekraftstrategi på et seminar. Selskapet skal hvert år framover levere et årlig vitnemål på hvordan de leverer på sine bærekraftsmål. Det skal skje etter internasjonale standarder. 

– Jeg håper vi får en sterkere annerkjennelse av bonden som nøkkelen til en bærekraftig matproduksjon, uttaler ansatt bærekraftsjef Cecilie Hultmann i Norturas første selskapsrapport. Norge har gjennom generasjoner hatt en selvforsyning av kjøtt og egg til tross for svært begrenset jordbruksareal. Nortura har som sitt viktigste samfunnsoppdrag å bidra til at vi fortsatt skal kunne gjøre det i framtida. Fram mot 2030 skal for eksempel norsk andel av råvarer i husdyrfôr økes opp mot 100 prosent. CO2 utslipp fra kjøttproduksjonen skal også ned, selv om det allerede ligger lavt i internasjonal målestokk.