Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tomb Husdyrtreffvinner på gris

Stian Larsen Møllegaard, Tore- Martin Kjølberg, Geir Einar Flathen og Svein Ivar Anestad fra Tomb Jordbruksskole leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.


Tomb Husdyrtreffvinner på gris

Stian Larsen Møllegaard, Tore- Martin Kjølberg, Geir Einar Flathen og Svein Ivar Anestad fra Tomb Jordbruksskole leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

 

Hvert år tilbyr Norura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Eleven utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe-, sau- eller svinhold. Oppgavene består i en beskrivelse av drifta, utskrifter fra In-Gris og enkle tegninger av husdyrrom på et anonymisert bruk. Eleven skal vurdere drifta og komme med forslag til tiltak som kan bedre resultatene. I tillegg er det en mer samvirkerelatert oppgave. De skolene som deltar i Husdyrtreff kan også få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

 

Foreslo tiltak

I år var det Stian Larsen Møllegaard, Tore-Martin Kjølberg, Geir Einar Flathen og Svein Ivar Anestad fra Tomb Jordbruksskole leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

Tomb-elevene leverte en solid besvarelse der de hadde trukket fram positive og negative sider ved drifta på oppgavebruket, og påpekte de viktigste forbedringspunktene i besetningens produksjonsresultater. Gruppa har foreslått, begrunnet, og vurdert tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene i svineproduksjonen i oppgavebesetningen. Elevene har også beregnet den økonomiske utslaget ved forbedrede produksjonsresultater på en glimrende måte. De viser også at de har satt seg godt inn samvirketanken og markedsregulering i besvarelsen av oppgaven. En representant for Norsvin Østfold overrakte vinnerelevene et tresnitt av Hedemarkskunstneren Odd Haakensveen og Husdyrtreffkniver på skoleavslutningen 16. juni.

 

Solid besvarelse

Tomb-elevene leverer alltid solide besvarelser til Husdyrtreff, og i år hadde skolen landsvinnerne både på sau og gris. Mære landbruksskole, som har vært vinnere på gris de fire foregående årene, kom på andre plass i årets konkurranse. Det har vært fallende deltagelse i Husdyrtreff de siste årene, til tross for at Norsvin har gjort tiltak for å forsøke å øke oppslutningen. Skolene får mye ekstra materiell som kan benyttes i undervisningen, og Husdyrtreffoppgavene egner seg godt som prosjektoppgaver.