Publisert: 13.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tomb ble Husdyrtreffvinneren

Tone Tveten, Sunna Aamot og Anne Solberg i 3A fra Tomb Jordbruksskole leverte den beste oppgaven om gris i årets Husdyrtreff.


Tomb ble Husdyrtreffvinneren

Tone Tveten, Sunna Aamot og Anne Solberg i 3A fra Tomb Jordbruksskole leverte den beste oppgaven om gris i årets Husdyrtreff.

 

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper, og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg og utskrifter fra Ingris på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter skulle de finne forbedringsområder, og komme med forslag til aktuelle tiltak for å bedre produksjonsresultatene. Det var også en regneoppgave om fôrforbruk, og en samvirkerelatert oppgave. De skolene som deltar i Husdyrtreff kan også få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

 

Gode forslag på tiltak

I år var det T one T veten, S unna Aamot og Anne Solberg fra Tomb jordbruksskole som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva besetningen bør rette søkelyset mot. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. Gruppa har også beregnet det økonomiske utslaget ved å redusere fôrforbruket i slaktegrisproduksjon på en god måte.

Elevene viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken, og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottaker og markedsregulator. En representant for Norsvin Østfold vil overrekke vinnerelevene premier på skolens avslutning den 21. juni.

 

I år som i fjor

Tomb-elevene har i år som i fjor levert en solid besvarelse. Det har de gjort i en årrekke. Skolen har i år landsvinnere både på gris og storfe. Andreplassen gikk til den andre gruppa fra Tomb, tredjeplassen til Mo og Jølster videregående skole, og fjerdeplassen til Jønsberg landbruksskole. Alle hadde levert gode besvarelser.