Publisert: 02.06.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tomb best på gris

Tomb er årets Husdyrtreffvinner på gris. Elise Røisgård Kirkevold, Ekke Lehtisyrjä, Ingvild Borge, Anne-Helene Sommerstad og Ole-Kristian Bruserud den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.


Tomb best på gris

Tomb er årets Husdyrtreffvinner på gris. Elise Røisgård Kirkevold, Ekke Lehtisyrjä, Ingvild Borge, Anne-Helene Sommerstad og Ole-Kristian Bruserud den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

Men Tomb-elevene var tett fulgt av elever fra Jønsberg videregående skole. Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold.

 

Gode forslag til tiltak

I år var det Elise Røisgård Kirkevold, Ekke Lehtisyrjä, Ingvild Borge, Anne-Helene Sommerstad og Ole-Kristian Bruserud som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

 Oppgaven var delt i tre. En driftsoppgave, der nøkkeltall fra en konkret beskrevet besetning ble presentert. Elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag til hva som burde forbedres og hvordan. Til slutt var det en regneoppgave om fôrforbruk på slaktegris, og en samvirkeoppgave. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator. En representant for Norsvin Østfold vil overrekke vinnerelevene premier på skolens avslutning i juni.

I år som i fjor

Det var i år totalt fire besvarelser på gris. Tomb-elevene hadde i år som i fjor levert en solid besvarelse. Det har de gjort i en årrekke. Skolen er i år landsvinnere på gris. En solid andreplass gikk til Jønsberg videregående skole, gruppe 1, og tredjeplassen gikk til 2. gruppa på Jønsberg. Fjerdeplassen gikk til Mære Landbruksskole. Arrangørene understreker at det var fire veldig gode besvarelser, som det tydeligvis var lagt ned mye arbeid i.