Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Tomb best på gris i år

Tomb Landbruksskole ved Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg ble Husdyrtreffvinner på gris i år, tett fulgt av Hvam Landbruksskole.


Bilde: Vinnerne, fra venstre Dagny Eline Hagen, Svarstad, Maren Kvalevåg. Kvelde,  Serina Orstad Waldeland Vigrestad. Bak ser vi praksislærer Henriette Lyche Røed og husdyrlærer Tore Framstad.

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno, Tyr og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau, fjørfe eller svinehold.

Gode tiltak
I år var det altså Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg  som leverte den beste oppgaven på gris i årets husdyrtreff. Oppgaven besto av tre oppgaver. En driftsoppgave, der nøkkeltall fra besetningen ble presentert og elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag til hva som bør forbedres og hvordan. En regneoppgave på fôrforbruk på slaktegris og en samvirkeoppgave inngikk også.

De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottaker og markedsregulator. .

Hvam nest best
Det var i år totalt fem besvarelser på gris. Det var to besvarelser mer i år enn  i fjor. Elevene ved  Tomb leverte en solid besvarelse med godt begrunnede svar. En solid andreplass gikk til Hvam Landbruksskole. Arrangørene understreker at alle fem leverte gode besvarelser, og det var tydelig lagt ned mye jobb i dem.