Publisert: 06.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tomb best på gris

Tomb er årets Husdyrtreffvinner på gris. Reidar Nikolai Omsted, Christopher Helgestad, Ola Martin Brændjord og Ole Johan Solberg leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

 


Tomb best på gris

Tomb er årets Husdyrtreffvinner på gris. Reidar Nikolai Omsted, Christopher Helgestad, Ola Martin Brændjord og Ole Johan Solberg leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

 

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper, og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold. Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingrisweb på et anomysert bruk, samt en DVD-film om rutiner rundt bedekking. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter skulle de finne forbedringsområder, og komme med forslag til aktuelle tiltak og rutiner for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirkerelatert oppgave.De skolene som deltar i Husdyrtreff kan også få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

Gode forslag til tiltak

I år var det Reidar Nikolai Omsted, Christopher Helgestad, Ola Martin Brændjord og Ole Johan Solberg fra Tomb jordbruksskole som leverte den beste oppgaven på gris i årets husdyrtreff. I driftsoppgaven ble nøkkeltall fra besetningen presentert, samt elevenes forslag til forbedringsområder. De leverte en solid besvarelse der de trakk fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kom med gode forslag til hvor fokuset i besetningen bør rettes. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator. En representant for Norsvin Østfold overrekker vinnerelevenes premier på skolens avslutning i sommer.

 

I år som i fjor

Det var i år totalt fem besvarelser på gris, og i år som i fjor leverte Tomb-elever en solid besvarelse. Det har de gjort i en årrekke. Skolen har i år landsvinnere både på gris og storfe.Andreplassen gikk til den andre gruppa fra Tomb jordbruksskole skole, tredjeplassen til Mære Landbruksskole, fjerde- og femteplassen til henholdsvis Jønsberg og Skjetlein videregående skoler.