Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

To nye produkter på markedet

Svineprodusentene kan nå velge mellom to produkter med sinkoksid, og som ved korrekt dosering skal tilføre hvert individ riktig mengde sinkoksid av rett kvalitet.


To nye produkter på markedet

Svineprodusentene kan nå velge mellom to produkter med sinkoksid, og som ved korrekt dosering skal tilføre hvert individ riktig mengde sinkoksid av rett kvalitet.

 

Praktiske hensyn avgjør valg av produkt. Disse er:

 

Normin® sink, medisintilskuddsfôr til smågris

Produktet kom på markedet tidligere i år og er et pulver med 10 % sinkoksid (8 % Zn). Øvrige stoffer er kalsiumkarbonat og glukose. Det produseres av Kvarnbyfoder i Sverige og importeres av Norsk Mineralnæring på Hønefoss. Produktet er gitt spesialtillatelse fra Statens Legemiddel- verk til innblanding i smågrisfôret eller i avvenningstorva av svineprodusentene selv ute på gården. Det leveres i 25 kg sekker, og hver sekk er merket med doseringsanvisning for ødemsjuke og avvenningsdiare, og ved innblanding i fôr eller torv. Prisen er ca kr 26,- per kg, levert til produsent. Det tilsvarer ca kr 4,50 per gris per behandling.

Liste over godkjente forhandlere fås ved henvendelse til Norsk Mineralnæring (tlf. 32 14 01 00). Produsentene kan levere eller faxe resepten til et godkjent anlegg eller til Norsk Mineralnæring. Behandlingstid kan bli opptil et par dager, før produktene så kan utleveres fra et av de godkjente anleggene.

 

Robust® medisinfôr til smågris

Produktet produseres av Lantmännen, også i Sverige, og blir importert til Norge av Felleskjøpet Agri. Dette er et fullfôr til- satt 3000 mg sinkoksid (2400 mg Zn) per kg, og ellers de nødvendige mengder næringsstoff og energi. Prisen er ca kr 5,65 – 6,15/kg avhengig av utleveringssted (til sammenlikning koster Format Avvenning kr 4,60/kg). FK Agri AB har fått Legemiddelverkets tillatelse til salg og utlevering av medisinfôr for 15 av sine anlegg spredt ut over landet, og FK Rogaland Agder har slik tillatelse for 7 av sine anlegg.

I praksis vil en produsent kunne levere eller faxe en resept til et hvilket som helst av FKs utsalgssteder. Behandling av resepten vil kunne ta 2–3 dager, før medisinfôret så kan hentes på et av de godkjente anleggene eller kjøres ut og leveres på gården.