Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

To nye PMWS-besetninger i Sverige


To nye PMWS-besetninger i Sverige

 

Den 27. august og 6. september ble to nye besetninger i sørlige Sverige mistenkt for PMWS. Det forrige tilfellet ble rapportert i juni, men har senere blitt avskrevet, rapporterer Gris. En av de som nå er mistenkt er en satelittbesetning, og purkene hadde allerede gått tilbake til navet når sjukdomssymptomene ble oppdaget. Den svenske helsetjenesten skal nå undersøke hvorfor navet foreløpig ikke har blitt rammet, og heller ikke andre satellitter med samme dyremateriale. Totalt er nå ni svenske besetninger rammet av PMWS, hvorav en besetning med produksjon på tre enheter.

– At vi ikke har fått flere utbrudd enn ni i Sverige skyldes trolig at vi ikke har PRRS i landet. PRRS er ofte innfallsporten til PMWS i følge erfaringer fra andre land. Det er derfor viktig at vi ikke risikerer PRRS-smitte ved å tillate danske dyretransporter gjennom Skåne, sier Per Wallgren i den svenske helsetjenesten (SVA).