Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

To med tru på framtida!

Store muligheter er vanligvis forkledd som hardt arbeid. Derfor vil de fleste mennesker ikke se dem. Men to av mange som ser muligheter i norsk svineproduksjon er Geir Heggheim og Tor Soppeland.


To med tru på framtida!

Store muligheter er vanligvis forkledd som hardt arbeid. Derfor vil de fleste mennesker ikke se dem. Men to av mange som ser muligheter i norsk svineproduksjon er Geir Heggheim og Tor Soppeland.

 

De som lyttet til rogalendingenes inspirerte og inspirerende foredrag på Pig Business i november, gikk antakelig ut igjen litt lysere til sinns, og med en god følelse i kroppen. For Soppeland og Heggheim er ledestjernene disse; et godt fagmiljø preget av optimisme, glede og samarbeidsvilje gir resultater. Hverdagen blir triveligere for en sjøl og de en bor i lag med, men også for naboer, kolleger og andre. Et konstruktivt miljø har lett for å virke sjølforsterkende. Dette var noe av kjernen i innlegget som de to kollegene holdt.

– Eg kan gjerne gjenta det som på mange måtar er mottoet vårt; å gjera kvarandre til betre svineprodusentar, og gleda seg over framgangen til den enkelte! sa Tor Soppeland i sitt innlegg.

– I Norsvin Hjelmeland, som eg kjenner best, la me stor vekt på at me skulle vera eit lag for alle, uavhengig av fôrleverandør eller slakteritilknytning. Me klarte å få nesten hundre prosent oppslutning i medlemskapet også av reine slaktegrisprodusentar. Halvparten av dei 40 medlemmane våre var reine slaktegrisprodusentar, sa Soppeland.

Geir Heggheim har også hatt positive erfaringer fra det å drive med gris.

– For min del er grisen ganske ny som produksjon. Vi drev med slaktegris fram til 1998, men valgte da å bygge ut for smågrisproduksjon. Når du driver med gris i Rogaland får du del i et aktivt fagmiljø som skaper inspirasjon, sa Heggheim.

Gjennom faggrupper, fagmøter og ikke minst sosiale sammenkomster skapes det også bedre produksjonsresultater.

– Men bedre produksjonsresultater er ikke ensbetydende med å springe fortere. Vi er opptatt av struktur og ledelse. Vi har ikke bare fokus på å arbeide mer i fødeavdeling og grisehus, men at vi gjør de riktige tingene til riktig tid. Vi må være bevisst på hva vi gjør, og etablere gode arbeidsrutiner, sa Heggheim.

 

Geir Heggheim

kommer fra Tau i Ryfylke, som er naboregionen til Jæren. Rogaland er ikke bare Jæren! Ryfylke er en del av fjord-Norge øst for Stavanger. Geir Heggheim driver et familiebruk sammen med kone og tre barn i alderen 11–17 år. Han overtok garden i 1985, og driver med ku og gris. De har vel 60 årspurker i smågrisproduksjon med sju ukers puljer. Har vært leder for Norsvins lokallag i Strand og Forsand.

 

Tor Soppeland

kommer fra Årdal i Ryfylke i Hjelmeland kommune. Han overtok garden i 1973, og har drive med svineproduksjon heile tida i lag med kona. Tre barn har etterkvart vorte vaksne og flytta ut, men den eldste bur i nærleiken og hjelper til. Ny driftsbygning for smågrisproduksjon vart bygd i 1996-98. Slaktegrishuset er frå 1986. Soppeland har 100 årspurker med framfôring av cirka 600 slaktegris. Han rekrutterer sjølv, brukar rotasjonskryssing og har 5,5 vekers puljedrift.