Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

TN70-purkas lynne

– Vi har registrert at det kommer fram bekymringer om atferden til den nye hybridpurka TN70. Vi tar slike tilbakemeldinger på største alvor og setter inn tiltak, skriver ansvarlige for avlsarbeidet og seminproduksjonen i Norsvin.


TN70-purkas lynne

– Vi har registrert at det kommer fram bekymringer om atferden til den nye hybridpurka TN70. Vi tar slike tilbakemeldinger på største alvor og setter inn tiltak, skriver ansvarlige for avlsarbeidet og seminproduksjonen i Norsvin.

avlssjef Erling Sehested, fag- og seminsjef Målfrid Narum, avlsforsker Dan Olsen, alle tre Norsvin De rapporterte hendelsene går både på aggressivitet overfor røkter og overfor egne grisunger. Det er begrensa hva vi kan dokumentere omkring detaljer ved krysningspurkers atferd/lynne ved hjelp av data fra Ingris. Indirekte kan vi likevel si en del om «netto»-prestasjonene i form av antall avvente og dødelighet (differansen mellom antall levendefødte og antall avvente).

Bedre resultater

Foreløpige resultater her viser at både antall levendefødte og antall avvente er høyere hos TN70 (LZ) enn hos LY-purka. Dødeligheten er lik for de to når det gjelder antall, noe som betyr at for prosent tap presterer TN70 bedre enn LY. Det er heller ikke større forekomst av kull med svært få avvente hos TN70. Resultatene kan på ingen måte tas som bevis for at TN70-purka ikke er mer aggressiv mot grisungene enn LY-purka er. Men om hun er mer aggressiv så må hun være betydelig bedre på andre moregenskaper som reduserer dødeligheten i kullet. For de tilfellene av aggressiv purkeatferd vi har fått beskjed om har vi undersøkt antall avvente og dødelighet for samtlige døtre til fedrene til de rapporterte purkene. Disse fedrene har ikke dårligere resultater enn andre Z-råner som har vært i bruk. Vi vil følge med på enkeltfedre videre.

Skal undersøkes

Siden Ingris foreløpig ikke kan hjelpe oss med dokumentasjon omkring atferd og lynne, arbeider vi nå med å lage en tilfredshetsundersøkelse som skal sendes bruksbesetninger der det finnes både TN70 og LY-purker. Her vil vi også stille spørsmål om en rekke andre egenskaper. Planen er at dette materialet skal inngå i en mastergrad ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU.

Bevisst seleksjon

Parallelt med undersøkelsene som er nevnt ovenfor gjøres det bevisst seleksjon mot uønsket atferd i vår Z-linje besetning hos Kjell Gunnar Gravningen. Siden besetningen fortsatt er under oppbygging må en forholdsvis stor andel av ungpurkene settes på. Når oppbyggingen av besetningen er fullført vil vi få enda større effekt av dette seleksjonsarbeidet. Resultatene fra Ingris-analysene og tilfredshetsundersøkelsen vil bli lagt til grunn for en grundig tilbakemelding til Topigs Norsvin. Her vil vi komme med anbefalinger til eventuelle tiltak på prioriterte områder.