Publisert: 20.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

TN70 på full fart inn i verden

Den er på full fart inn i skandinaviske og andre europeiske land. Den prøves ut i USA, og også hos en større kunde i Brazil. Vi snakker om TN70, den nye LZ-hybridpurka.


TN70 på full fart inn i verden

Den er på full fart inn i skandinaviske og andre europeiske land. Den prøves ut i USA, og også hos en større kunde i Brazil. Vi snakker om TN70, den nye LZ-hybridpurka.

– Det rettes stadig sterkere søkelys mot styrke, helse, morsevne, kullstørrelse og vekt ved tre uker for å nevne noe. Den nye z-linja er god på redusert smågrisdødelighet, og den er sjølgående og «easy to handle». Dette er viktige egenskaper i mange markeder, sa Norsvins Signe Lovise Thingnes på Norsvinseminaret i Hamar tidlig i desember. Thingnes tok som kjent doktorgraden sin på fôring av purker for vel et år siden. Hun snakket om erfaringene så langt med TN70, men la til; 2015 blir et minst like spennende år for svineavlen. Det må tas flere veivalg når det gjelder hva en skal satse på av morlinjer, krysningsdyr og farlinjer i det nye Topigs Norsvin. I dag er det litt for mange linjer.

 

Mer fett

– Når det gjelder spekk og muskelmål så ser vi at den nye hybridpurka avleirer mer fett enn vi er vant til. Muskeldybden er ganske lik. Fôringsstrategien kan ha mye å si for nettopp dette forholdet, men det er ikke bare negativt at ungpurkene har litt mer fett å gå på, mente Thingnes. Når det gjelder kullprestasjoner så ser en så langt ingen forskjeller mellom den gamle LY-purka og den nye TN70-purka når det gjelder antall totalfødte hos førstekullspurker. Det er også ubetydelig forskjell når det gjelder antall levendefødte (Red. anm: senere har andrekullsdata vist flere levendefødte, færre dødfødte og flere avvente (se artikkel «TN70 purkas lynne»)). Men TN70 har høyere tall for antall avvente. Det er ikke korrigert for ammepurker, og undersøkelsen baserer seg på førstekullsdata fra 5190 LY-kull og 1991 TN70-kull født etter 1. februar 2014, og hvor besetningene har hatt minst 20 kull fra hver rasekombinasjon.

 

Vil vite mer

– Vi etterlyser flere tilbakemeldinger, men vi har fått tilbakemeldinger om flere levendefødte, færre dødfødte, fine spenerekker og bra livskraft. Men vi har også fått tilbakemeldinger om eksteriørutfordringer. Den nye hybridpurka virker også å være mer aktiv/urolig enn det vi har vært vant til. Kjøttprosenten er noe lavere, sa Thingnes. Om fôringen sa hun at både underfôring og overfôring kan ha negative konsekvenser for purka og kullets prestasjoner. Protein- og energibehovet varierer med kullnummer og stadium i reproduksjonssyklusen.

– Men mye er gjort hvis en greier å få purka over «førstekullskneika». Når det gjelder fôringsanbefalinger i oppdrettet så vil jeg anbefale, hvis det er mulig, at purka ligger på 150 kilos vekt, er 240 dager og har 12-14 millimeter med spekk, sa Signe Lovise Thingnes.

Topigs Norsvins fôringsgruppe vil jobbe videre med datainnsamling, utvikling og kundestøtte i tida som kommer.