Publisert: 18.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

TN70 – best med fasefôring

Den nye TN70 purka får flere grisunger. Fasefôring er viktig for å utnytte purkas potensiale, og ungpurker bør ha spesiell oppfølging.


TN70 – best med fasefôring

Den nye TN70 purka får flere grisunger. Fasefôring er viktig for å utnytte purkas potensiale, og ungpurker bør ha spesiell oppfølging.

Fortsatt finnes det mange LY- purker i norske besetninger, men TN70 purka tar mer og mer over. Det har gitt et løft i antall avvente hos produsentene, noe som igjen utfordrer svinefôringa.

Felleskjøpet Fôrutvikling og Kari Ljøkjel hadde fokus på purkas fire ulike faser på Norsvins fagseminar på Hamar i desember. Og alle de fire fasene bør vi egentlig gi ulikt purkefôr etter hennes mening. Nå er ikke dette noe nytt da slikt fôr har vært på markedet i to år. Men langt fra alle praktiserer fasefôring. Viktigst er å skille hovedfasene drektighet og dieperiode. I drektighetsperioden bør purka få drektighetsfôr med lavt eneriginnhold, redusert lysin, samt at fôret bør inneholde mye fiber. Gjenoppbygging av hold og metthetsfølelse er viktig i denne perioden. Dietida er den andre hovedperioden. Da bør purka ha et fôr som er konsentrert, har høyt energiinnhold og mye lysin/protein.

 

Finn rett overgangsfôring

Men også i overgangen mellom disse periodene bør en «spisse» fôret. Ved avvenning/inseminering trenger purkene mye energi og sukker. Best er det trolig å fortsette med et laktasjon/diefôr, og vente med drektighetsfôr til etter inseminering. Tilsvarende er også overgang til dietida viktig. Her tilbyr Felleskjøpet Fødselsfôr. Det gis samtidig med og når en faser ut drektighetsfôr og inn die/laktasjonsfôr.

– Dette er et spesialfôr med gunstig effekt både for fødselvekt, fødselforløp, råmelkproduksjon og fôropptak etter grising, sier Ljøkjel.

– Generelt er fasefôring meget god økonomi og investering i ekstra fôrsilo eller/og fôrsløyfe vil fort lønne seg, mener hun. 

 

Ikke glem ungpurkene

Fôring av ungpurker har lett for å glemmes litt bort. Den varierer veldig fra besetning til besetning. Noen ungpurker får slaktegrisfôr, noen får drektighetsfôr, og noen får mer skreddersydd fôr.

– Ungpurkene er en investering, og bør få spesiell oppfølging. Det vil si restriktiv fôring (15-20 prosent under appetitt) og godt med grovfôr, sier Ljøkjel. I praksis er best å bruke et diefôr med moderat proteinnivå, eller en miks av diefôr og drektighetsfôr. Etter inseminering kan en gå over på drektighetsfôr.