Publisert: 18.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tittel

– Jeg får 65-70 euro for en 30 kilos smågris (ca. 500 kr), og slaktegrisprodusentene får 1,80 euro for kiloen (ca. 13,50 kr). Dette er for lite. Fôrprisene har jo gått i været, sier svineprodusentlederen Martin Ylikännö.


Tittel

– Jeg får 65-70 euro for en 30 kilos smågris (ca. 500 kr), og slaktegrisprodusentene får 1,80 euro for kiloen (ca. 13,50 kr). Dette er for lite. Fôrprisene har jo gått i været, sier svineprodusentlederen Martin Ylikännö.

Vampula, Finland Han er ikke fornøyd med økonomien i finsk svineproduksjon.Ylikännö er leder for den finske svineprodusentorganisasjonen «Suomen Sikayrittäjät ry». Dette er ingen stor organisasjon. De har bare 320 medlemmer av Finlands offisielt 1700 svineprodusenter. Men disse 300 medlemmene representerer likevel 65 prosent av Finlands samlete svinekjøttproduksjon på til sammen 19,3 millioner kilo årlig. Det er lite som tyder på at denne gruppen produsenter vil redusere sin andel av totalproduksjonen i Finland, snarere tvert om. For her gikk produksjonen ned fem prosent i fjor, og mange mindre slutter. Prognosen for i år er en nedgang på to prosent, men Ylikännö tror det kan bli mer. – Det er ikke lenge siden vi produserte over to millioner kilo svinekjøtt i Finland. Og når myndighetene sier at vi er 1700 produsenter offisielt, vil jeg si at tallet nok er nærmere 1500. Om ikke lenge nærmer vi oss 1000 svineprodusenter, tror Martin Ylikännö.

Import for første gang

Han sier at 2012 var første året på det han kan huske at finske svineprodusenter produserte mindre enn finske forbrukere spiser av svinekjøtt. Importen kommer hovedsakelig fra Tyskland og Danmark, men det er likevel svært langt igjen før Finlands import av svinekjøtt er på nivå med hva den er i Sverige. Samlet kjøttforbruk per capita i Finland ligger på cirka 70 kilo. Av dette står svinekjøttet for nesten halvparten (30-35 kg), en vekst på én prosent i fjor. Men forbruket av storfekjøtt vokser mer, og fjørfeforbruket øker mange ganger mer enn svinekjøttet. Fjørfeproduksjonen sto i fjor for 10,7 millioner kilo i Finland, en vekst på nærmere åtte prosent.