Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tiltaksplan mot bogsår i Norge

Her presenterer Svin utsnitt fra Handlingsplan for bogsår i Norge. Den er utarbeidet av en egen styringsgruppe, og planens hovedmål er at en i perioden fram til 2007 skal redusere forekomsten av bogsår i Norge med 50 prosent. Når det gjelder omfanget av problemet i norske besetninger, viser vi til Børge Baustads artikkel i Svin 1/05. Baustad leder Helsetjenesten for svin i Norge. 


Tiltaksplan mot bogsår i Norge

Her presenterer Svin utsnitt fra Handlingsplan for bogsår i Norge. Den er utarbeidet av en egen styringsgruppe, og planens hovedmål er at en i perioden fram til 2007 skal redusere forekomsten av bogsår i Norge med 50 prosent. Når det gjelder omfanget av problemet i norske besetninger, viser vi til Børge Baustads artikkel i Svin 1/05. Baustad leder Helsetjenesten for svin i Norge. 

 

1. GENERELLE TILTAK:

1) Alle som arbeider i svinenæringen, svineprodusenter, rådgivere, dyretransportører, veterinærer o.l, skal være særlig aktsomme slik at bogsår hos purker ikke oppstår.

2) Dyreeiere med ansvar for purker har et særlig ansvar for å hindre at bogsår oppstår.

3) For å redusere forekomst av bogsår hos purker skal næringen/Helsetjenesten for svin: a] Utarbeide fakta-ark om bogsår som formidles til norske svineprodusenter. b] Skrive artikler med fokus på bogsår i aktuelle fagtidsskrifter for svineprodusenter og veterinærer. c] Fokusere på bogsår ved kurs for rådgivere, veterinærer og svineprodusenter.

4) For på sikt å få bedre oversikt over forekomst av bogsår i norske svinebesetninger må Norsvin/ Fagsenteret for kjøtt i samarbeid med HT-svin arbeide for å få etablert praktisk gode registreringsog rapporteringsrutiner for bogsår.

5) Det bør arbeides videre med å utvikle gode liggeunderlag for purker, f.eks. liggematter.

 

2. TILTAK I BESETNINGENE:

1) Purker skal holdes i mest mulig jevnt hold, slik at bogsår ikke oppstår under sugeperioden. Økt bruk av grovfôr i drektighetstida vil øke magevolumet og kan dermed øke fôropptaket i sugeperioden. For vurdering og dokumentering av hold hos purker kan det være aktuelt å benytte holdvurderingsskjema.

2) For at bogsår ikke skal oppstå, skal alle purker ha anledning til å ligge på mykt underlag. Dette betyr at det skal brukes rikelig med strø, både i gjeldpurkebinger og spesielt i fødebinger. Det er viktig å unngå ujevnheter i golvet og en bør samtidig sørge for et sklisikkert, rent og tørt golv.

3) Tynne purker og purker med lidelser som fører til at de ligger mye, skal oppstalles separat og fôres ekstra i drektighetsperioden slik at de har normalt hold ved grising. Tynne purker og purker som ligger mye skal ha ekstra tilgang på strø eller annet gunstig liggeunderlag både i drektighetstida og i sugeperioden. Talle er særlig gunstig. Ved flytting av purker til fødeavdelingen bør en være ekstra oppmerksom på purker med nedsatt bevegelse/dårlige bein/dårlige klauver og gi disse et ekstra godt underlag i bingen.

4) Purker med bogsår skal tas ekstra godt hånd om, de skal gis et mykt liggeunderlag, og sårene skal behandles.

5) Purker som har utviklet alvorlige grader av bogsår (grad 2, 3 og 4) skal tilses av veterinær, som avgjør hvilke tiltak som skal settes i verk. Dyr med dype bogsår (grad 3 og 4) skal ut av besetningen så raskt som praktisk mulig. Veterinæren avgjør om de skal avlives umiddelbart, eller slaktes som nødslakt eller ordinært slakt.