Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tiltak øker salget av svinekjøtt

Styremedlem Geir Heggheim i Norsvin Rogaland etterspør i Svin nr. 6 tiltak for å øke salget av svinekjøtt for å møte en truende overproduksjon.


Tiltak øker salget av svinekjøtt

Styremedlem Geir Heggheim i Norsvin Rogaland etterspør i Svin nr. 6 tiltak for å øke salget av svinekjøtt for å møte en truende overproduksjon.

 

Styret i Gilde Norsk Kjøtt følger utviklingen i svinekjøttmarkedet tett og har en god dialog med ledelsen i Norsvin i saken. Økt antall insemineringer sammen med betydelige nyetableringer som ennå ikke er kommet i produksjon, gir grunn til bekymring. Etter vår vurdering er det ikke mulig å gjenopprette balansen i markedet uten at lønnsomheten i svineproduksjonen blir presset.

Som Heggheim påpeker er det et sett av virkemidler som må settes inn. Gilde Norsk Kjøtt har som markedsregulator et «totalansvar» for bondens økonomi og har tatt initiativ til tiltak i begge ender av verdikjeden. Generelt gjelder det at tiltak som settes inn tidlig i verdikjeden gir størst effekt, og de er billigst for produsentene.

I løpet av kort tid vil eksportkvoten på 3500 tonn være brukt opp, mens det fortsatt ligger 3000 tonn svinekjøtt på lager. Samtidig er det underdekning av norskprodusert storfekjøtt. Det viser at det er viktig å iverksette tiltak som øker salget og som vrir forbruket fra storfe til svin. Innsatsen innen produktutvikling, markedsføring og salg er forsterket og har gitt resultater. Hittil i år har Gildes salg økt med 4,4 % i et stagnerende totalmarked for kjøtt. Det betyr et mersalg på 2300 tonn i forhold til samme tid i fjor. Dette er et godt bidrag fra Gilde til å redusere reguleringskostnadene.

Kjøttdeig av svin ble lansert i sommer og har allerede gitt et salg på 120 tonn. Totalt har Gildes salg av svineprodukter økt med 10 % i sommer. For få år siden var de mest solgte biffvariantene innen kategorien «biffer og fileter» av storfe. I dag har svin indrefilet og strimla svinekjøtt inntatt denne posisjonen. Produkter med høy andel av svinekjøtt som pålegg har økt med 13 % og pølser med 6 %. Salgsinnsatsen for svinekjøtt vil forsterkes etter lammesesongen, og det er et mål å sette salgsrekord i julesesongen.

Videre er det listet opp tiltak som er under gjennomføring eller som er på trappene;

 

GJENNOMFØRTE TILTAK

– Målprisnedgang 15 øre/kg fra 28. juni. (jordbruksavtalen) – Topprisnivået senket 6 kg i forhold til 2003 – Smågrisprisen senket med 210 kr i forhold til 2003– Eksportkvote på 3500 tonn snart tatt ut. – Omsetningsavgiften hevet 30 øre i 2. halvår og vil bli ytterligere hevet med 60 øre. – Informasjon om situasjonen, etableringer mm i Kjøttnytt, Bondebladet, Svin m.m. – Produktutvikling, økt salgstrykk.

 

TILTAK PÅ GANG

– Sterkere signaler om priskonsekvenser. – Økt prioritet til svinekjøtt i OFK. – Markedstiltak svinekjøtt fra Gilde. – Forberedelse til slakting av ekstra lette griser, søknad sendt Omsetningsrådet.

Styret ser ingen annen vei ut av denne markedssituasjonen enn å kjøle ned økonomien i svinekjøttproduksjonen. Lavere priser og godt arbeid i markedet skal gi økt salg, og gi et godt bidrag til å gjenopprette markedsbalansen og lønnsomheten for svineprodusentene.