Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tilskudd fra Innovasjon Norge:

Skal du bygge grisehus er det en fordel å ha riktig postadresse. Det synes å være størst sjanse for å få tilskudd og rentestøttelån fra Innovasjon Norge i Agder og Troms.


Tilskudd fra Innovasjon Norge:

Skal du bygge grisehus er det en fordel å ha riktig postadresse. Det synes å være størst sjanse for å få tilskudd og rentestøttelån fra Innovasjon Norge i Agder og Troms.

Men har du avlsbesetning, blir Nordland den beste adressen.

 

Det finnes som kjent muligheter for å søke om tilskudd og rentestøttelån gjennom Innovasjon Norge hvis du skal bygge fjøs eller grisehus. Mindre kjent er kanskje at de kan gi vanlige banklån opptil 90 % av gårdens takst. Men postadressen betyr mye for mulighetene.

 

I Rogaland gis det ikke støtte til grisehus. Heller ikke i Østfold eller Akershus er det lett å få midler. I begge områder er det veldig mange søknader, og gris er ikke prioritert satsing. I Hedmark, og delvis Møre og Romsdal er det også vanskelig å få støtte for nye produsenter. Men eksiterende produsenter som bygger ut sin produksjon har en mulighet.

 

En tredjedel til kraftfôrkrevende – En tredjedel av tilskudda våre bevilges til kraftfôrkrevende produksjoner. Rammene er knappe, og vi velger støtte opp om de produsentene vi har, forklarer landbruksansvarlig Håvard Bjørgen i Hedmark. Men fordi en velger å støtte bredt er det sjelden at maksramma på en halv million brukes.

 

– Halvparten av dette beløpet er mer vanlig å få, sier Bjørgen. Det er fylkene selv som bestemmer hvor stor maksrammen kan være. I sør-Norge kan den være opp til 750.000 kroner. I Troms er maksrammen det dobbelte. Innovasjon Norge gir støtte inntil 20 til 30 prosent av kostnadsrammen, men det er ofte en avtrapping av støttesatsen, eller at makssatsen brukes for de som ikke søker rentestøttelån.

 

 I tillegg til geografi er alder og kjønn avgjørende for om du får tilskudd eller ikke. Det er en fordel om det er hun og ikke han som skal ha gården som hovedarbeidsplass. Er alder dessuten under 35 år er det et stort pluss. Men flere fylker er fleksible her og ser mer på hvor lenge siden det er du tok over gården enn alder. Dermed kan en 40-åring være ung og prioritert i et fylke, men for gammel til å få støtte i et nabofylke.

 

Smågrisproduksjon prioritert Tilskudd er ofte en utløsende faktor for om det bygges, mener representantene for Innovasjon Norge. Slik sett er det viktig om det gis tilskudd eller ikke. Mjølk og storfekjøtt har hovedprioritet, men de fleste fylker har noe å gi til svinebønder. Det normale er å prioritere dette til smågris- og kombinertproduksjon. Satsing på slaktegris får midler i noen fylker. Nordland skiller seg ut ved at de først og fremst prioriterer å støtte avls- eller formeringsbesetninger.

 

 I nord vil de fleste som søker være aktuelle kandidater for å få tilskudd. Og hvis du ikke får i år, får du trolig neste år. – V i har søknader på fire grisehus inne for 2009. Ramma vår på gris er 2,5 millioner pluss at du kan få rentestøttelån. Vurderingen vår blir om vi skal gi tilskudd til to, tre eller alle fire, forteller Geir Gjengedal i Troms.

 

Rentes tøttelån på toppen På toppen av tilskuddet kommer muligheten til å få et rentestøttelån. V erdien av denne støtten kan faktisk bli større enn tilskuddet, og den er særlig viktig når renta er høy. Rentestøtte betyr at renten blir omtrent det halve av markedsrenten, og den kan gis uavhengig av hvor du låner penger. Rentestøtten beregnes etter rente på et statlig obligasjonslån og er halvparten av denne opp til 5 prosentpoeng. For tiden er rentestøtten 2,3 prosentpoeng. Potten for rentestøttelån er over det dobbelte av rammen for tilskudd. Maksramme for rentestøtte er inntil 50 eller 60 % av kostnadsoverslaget. Hvis du som eksempel bygger nytt grisehus og får 2,5 millioner i rentestøttelån, blir verdien av rentestøtten med dagens rentesatser 446.000 kroner (15 års nedbetalingstid). Dette vil ofte være høyere enn verdien av tilskuddet.

 

Innovasjon også bank Hvor lett det er å få lån i den lokale banken til nytt fjøs/grisehus varierer fra landsdel til landsdel. Men også her finnes muligheter gjennom Innovasjon Norge. De har rammer for å gi banklån. Her gjelder en felles nasjonal ramme som alle kan bruke av. I år er denne ekstra stor på grunn av finanskrisen. Renten når dette skrives er faktisk 4,0 prosent effektiv rente, eller noe under det som Landkreditt tilbyr, men dette kan svinge. En fordel er at mens bankene gir denne renta innenfor 60 prosent av en takst, gir Innovasjon slike lån opp til 90 prosent av pantegrunnlaget på eiendommen. Innovasjon tilbyr dessuten en låneordning for toppfinansiering.

 

Det er ulikt fra fylke til fylke hvordan bankdelen brukes/markedsføres. I for eksempel Hedmark og Nord Trøndelag brukes ordningen aktivt. I andre fylker kan ordningen være mindre kjent og brukt.