Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tillit til norsk dyrevelferd


Tillit til norsk dyrevelferd

 

Over 80 prosent av befolkningen har tillit til at norsk landbruk behandler husdyrene bra. Det viser Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor.

– Jeg er glad for at de fleste har et godt inntrykk av hvordan husdyr i norsk landbruk behandles. God dyrevelferd er viktig både av hensyn til dyrene og for tilliten til norsk matproduksjon. Regjeringen prioriterer arbeidet med dyrevelferd, og vi vil sende et forslag til ny lov om dyrevelferd på høring til høsten, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

I desember 2002 ble det lagt fram en Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd. Her ble det skissert en rekke tiltak for å forbedre dyrs velferd. Mange tiltak er allerede gjennomført. Kravene til husdyrmiljøet er skjerpet for hold av flere dyrearter.

81 prosent av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i påstanden: «Husdyr i norsk landbruk har det bra», det viser Monitorundersøkelsen.

De yngste aldersgruppene er litt mer skeptiske. Ellers er det liten forskjell på kvinner og menn, eller om man bor i by eller på bygda.