Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tilbakebetaling av investeringstilskudd til reguleringsanlegg


Tilbakebetaling av investeringstilskudd til reguleringsanlegg

 

Ved omdisponering eller salg av reguleringsanlegg som Omsetningsrådet har gitt tilskudd til, skal rådet vurdere hvor stor del av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet. Tilskudd som ikke er avskrevet skal tilbakebetales. Norsk Kjøtt måtte på denne bakgrunn tilbakebetale kr 8 820 000 for anlegget i Lillesand, og beløpet er tilbakebetalt i sin helhet leser vi i Omsetningsrådets årsmelding. En søknad fra kjøttsamvirket om omdisponering av tidligere gitte tilskudd til anleggene i Alta og Vadsø til utvidelse av anlegget i Karasjok, ble ikke imøtekommet av Omsetningsrådet.