Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tilbake til tradisjonelle binger

– Det ble rett og slett for mye arbeid. Vi bygde om fra storbinge og sorteringsvekt til tradisjonelle slaktegrisbinger av helsemessige årsaker, både for dyr og mennesker, sier Liv og Erling.


Tilbake til tradisjonelle binger

– Det ble rett og slett for mye arbeid. Vi bygde om fra storbinge og sorteringsvekt til tradisjonelle slaktegrisbinger av helsemessige årsaker, både for dyr og mennesker, sier Liv og Erling.

Tore Mælumsæter Time, Rogaland De to har hatt dårlige erfaringer med slaktegriser i storbinger og sorteringsvekt. Etter bare få år med det forholdsvis nye Domino-systemet har de nå bygd om to av tre avdelinger til tradisjonelle slaktegrisbinger. Liv Siqveland Borgersen og Erling Borgersen bor i Sikvaland i Time, helt på grensa til Gjesdal kommune. Da de overtok hjemgården hennes sommeren 2009 var det bare sauer på gården. De hadde begge full jobb utenfor bruket, og så bar det hjem til dyrestell, ungestell og alt som hører et aktivt familieliv til.

 

Mer hjemme

– Vi ville skape rom for mer jobb og tilstedeværelse hjemme for en av oss, og da strakk det ikke til med sauene. Det er heller ikke mye jord til denne garden. Vi fant ut at vi ville bygge slaktegrishus, og fattet interesse for det nye Dominosystemet som ble lansert. Jeg skiftet arbeidsplass, og gikk ned til å jobbe bare to dager i uka og tredje hver helg. Tidligere var det 9-16 hver dag. Så det blir for det meste jeg som steller i grisehuset, men Erling er med i helgene. Han har full jobb i Tine på Klepp. Men som familie har vi mye mindre pes enn før. Det blir bedre tid rundt middagsbordet før aktiviteter, forteller Liv.

Ble for krevende

Det er altså fjerde året de har gris. Men oppstarten i nytt grisehus med tre like store avdelinger med storbinger og Domino-sortering ble ikke helt slik de trodde. – Huset fungerte greit med vektsortering og alt det tekniske. Utfordringen er når det starter med halebiting. Da blir det betydelig merarbeid i forbindelse med sprøyting og behandling, og det er ikke bare enkelt når du har 250 store slaktegriser i en stor binge. Det ble veldig mye tung og slitsom jobbing. Nå har vi bygd om til tradisjonelle slaktegrisbinger i to av de tre avdelingene, men selv der er det forekomst av halebiting. Men konsekvensene av en halebiter blir jo ikke så store der som i en storbinge. Vi passer på som smeder og har fått det til å fungere bedre i Domino-avdelingen også. Men det krever at du er veldig på hogget for å plukke ut den som biter, og behandle dyr som er bitt. Vi har god dialog med dyrlegen, og antall kassasjoner etter halebiting har vært svært få. Men det krever til tider mye arbeid, forteller Liv. De har også hatt to innsett med rødsjuke, og også det gir behov for mange sprøyter og mye behandling. Men sjukdommen ble behandlet veldig tidlig, så det gikk bra leverings- og oppgjørsmessig.

Domino versus tradisjonelt

– Det var ikke med lett hjerte vi bestemte seg for å bygge om, men helsemessige årsaker veide tyngst. Det ble mye tungt slit og begynnende senebetennelse. Det daglige arbeidet er enklere i Dominoavdelingen når alt er som det skal, og det er ikke tvil om at grisen trives bedre med stor plass, sier Liv og Erling. De har gjort andre endringer også. Tidligere hadde de ikke fast leverandør av smågriser, men fikk fra en purkering. Vektene kunne variere fra 17-18 til 40 kilo, og det er ikke heldig i storbinger. Nå har de fått én fast leverandør som leverer fin og jevnstor gris. Det er appetittfôring (tørt) på hele huset. Det er flere produsenter på Jæren som har Dominsystemet, men de er ikke flere annet enn at de møtes og har kontakt. Noen får dette til å fungere, mens andre sliter med å få det til.