Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tid for årsoppgjør – bidra med data du også

Tida for årsoppgjør gjelder også produksjonsdata. Det sentrale datalageret Ingris tar i mot informasjon både fra Ingris og Info Gris. Men data for 2009 må være registrert og overført til Norsvin innen 28. februar.


Tid for årsoppgjør – bidra med data du også

Tida for årsoppgjør gjelder også produksjonsdata. Det sentrale datalageret Ingris tar i mot informasjon både fra Ingris og Info Gris. Men data for 2009 må være registrert og overført til Norsvin innen 28. februar.

Mange bekker små gjør en stor å. Mye data i den sentrale databasen er viktig hele norsk svineproduksjon. Kontroller også at du har registrert riktig slakteri, rådgiver og fôrleverandør for din besetning.

Registrer og send data nå

2009 er historie. Har du data som ikke er registrert eller overført til Ingris? Vi tar i mot data både fra Ingris og Info Gris for 2009 fram til utgangen av februar. Brukere av Ingris web overfører data til den sentrale databasen i forbindelse registrering, og trenger derfor ikke å sende data spesielt. De som bruker Info Gris eller Ingris win må gjøre en manuell dataoverføring via internett. Har du data men trenger hjelp til registrering og dataoverføring så ta kontakt med rådgiver på slakteriet ditt, eller Norsvin.I 2009 har det vært krav om månedlig innrapportering for å oppnå full godtgjørelse for datainnsending. Godtgjøring på kr 4 per registrerte bedekning utbetales for de månedene der det har vært registrert til riktig tid. Vi er svært interessert i data for hele 2009 nå, selv om en ikke har sendt data løpende gjennom året. For besetninger med tilvekstregistreringer for smågris og slaktegris utbetales det også godtgjøring på kr 400 per dyregruppe dersom data for hele fjoråret overføres innen 28. februar.

Full anonymitet

Noen svineprodusenter synes at egne registreringer og resultater er en privat sak, eller tenker at det har liten interesse. Men en stor database er et av norsk svineproduksjons store fortrinn. Et lite bidrag fra hver enkelt i form av data har derfor stor for betydning for fellesskapet. I neste omgang høster alle nytte av dette. Alle data som sendes til sentral lager eies av deg som svineprodusent, og blir behandlet konfidensielt. Dataene inngår i større beregninger, og resultatene presenteres kun som gjennomsnittsresultater. Resultater fra enkeltbesetninger presenteres ikke uten at det er innhentet tillatelse fra eier på forhånd. Den enkelte besetnings data sendes heller aldri videre til offentlige myndigheter.

Data på sentral lager inngår i datagrunnlaget til prognosene for svinekjøtt og er viktig for dokumentasjon av helse og nivå i norske besetninger. I tillegg er fakta og tallgrunnlag viktig i forbindelse med forskning og utviklingsarbeid når det gjelder avl, semin, helse, fôring, oppstalling og drift.

Registrer fôrleverandør i Ingris web

Det blir økt fokus på betydningen av fôrregistrering i forbindelse med ”Aksjon fôrregistrering”, som er et samarbeidstiltak mellom slakteriene, fôrbransjen og Norsvin. I 2008 var nesten en fordobling av besetninger som registrerte resultater for slaktegris, og vi håper det blir enda flere for 2009. Fôrfirmaene ønsker tilbakemeldinger og resultater fra besetninger som bruker deres fôr. For at vi skal kunne beregne anonyme gjennomsnittsresultater for de ulike fôrfirmaene er det viktig at du som er bruker av Ingris web registrerer riktig ”Fôrleverandør” under punktet ”Brukervalg” i hovedmenyen. Ønsker du at vi skal formidle din besetnings resultater direkte til fôrfirmaet du handler med så setter ”Ja” ved ”Datatilgang fôrfirma”. Dette er spesielt viktig for de besetningene som skal bidra med data til Felleskjøpets slaktegriskontroll.

Har du registrert riktig slakteri og rådgiver?

Det skjer stadig skifte i rådgiverkorpset, og noen besetninger har byttet slakteri. For at vi skal få knyttet dine opplysninger opp mot riktig slakteri og rådgiver er det viktig at du sjekker at riktige opplysninger er registrert i ”Brukervalg”.