Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Testområder for utvikling av bioenergi

Et nytt nordeuropeisk prosjekt skal stimulere bruk av biomasse til energiproduksjon. Norge har ansvar for ett av fire delprosjekter, og skogfylkene Hedmark og Oppland skal være testområder.


Testområder for utvikling av bioenergi

Et nytt nordeuropeisk prosjekt skal stimulere bruk av biomasse til energiproduksjon. Norge har ansvar for ett av fire delprosjekter, og skogfylkene Hedmark og Oppland skal være testområder.

I Østersjøområdet brukes bare en liten del av biomasseressursene til energiproduksjon. Nye politiske signaler forårsaket av truende virkninger av klimaendringer, har imidlertid gitt støtet til økt interesse. Prosjektet Bioenergy Promotion skal fremme utviklingen av en bærekraftig produksjon og kommersialisering av biomasse i Østersjøregionen. Dette skal sikre kvalitet og kvantitet ved produksjon, salg og transport av biomasse som råstoff for energiproduksjon. Bioenergy Promotion tar sikte på å framskaffe kunnskap og kompetanse som grunnlag for en politikk for å fremme en bærekraftig produksjon, transport og bruk av biomasse til energi, skriver Norsk institutt for Skog og landskap. Deltagerlandene, som er de tre baltiske land, fire nordiske land, Tyskland, Polen og Hviterussland, har alle valgt ut regioner for det videre modellarbeidet.