Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tenker best i grisehuset

Det er en ydmyk Kristin Ianssen som nå har tatt fatt på vervet som ny styreleder i Norsvin etter Live Høystad.


Tenker best i grisehuset

Det er en ydmyk Kristin Ianssen som nå har tatt fatt på vervet som ny styreleder i Norsvin etter Live Høystad.

 

– Jeg har veldig stor respekt for at jeg plutselig skal snakke for så mange. Det er med skrekkblandet fryd jeg går løs på denne jobben. Men som tillitsvalgt må en tørre å stå opp. Jeg ser på min nye rolle som en lagleder. Det er ikke meg personlig dette handler om, men norske svineprodusenters framtid. Jeg har én stemme i styret på linje med de andre som sitter der, unntatt ved stemmelikhet. Da har styrelederen to. Alle er like viktige på et lag, men laget må ha en kaptein, og nå er den kapteinen meg. Jeg vil prøve å la flest mulig av styremedlemmene fronte organisasjonen i ulike sammenhenger. Det er og blir laginnsatsen som skaper resultater, og det er mye kompetanse i styret og hos de ansatte i den organisasjonen jeg skal lede, sier Kristin Ianssen.

 

BLE OVERRASKET

– Hvorfor ble du leder i Norsvin?

– Det enkle svaret er naturligvis at årsmøtet valgte meg. Når sant skal sies så har jeg ikke hatt ambisjoner om å bli styreleder i Norsvin, men jeg innrømmer gjerne at jeg tenkte at en styreplass i Norsvin kunne vært morsomt en gang dersom jeg skulle bli spurt. Det kom derfor nokså overraskende at jeg ble foreslått som leder. Etter sterke oppfordringer fra andre valgte jeg da å stille til valg. Jeg hadde aldri gjort det uten. Når jeg nå først er valgt, så må jeg jo tro på dette sjøl, og jeg må være villig til å bruke nødvendig tid og kraft. Begge deler har jeg vel svart ja på overfor meg sjøl.

 

STILLE STUNDER

– Men du vil fortsette din gange i grisehuset hjemme på gården i Eidsberg i Østfold?

– Ja, så absolutt. Jeg må være i fjøset. Det er viktig for meg. Jeg tror ikke jeg blir noen god leder i Norsvin hvis jeg ikke får til det. Jeg må kjenne livet som svineprodusent på kroppen. Dessuten er det der jeg tenker best. Jeg er veldig glad i den stille stunden alene, og den har jeg når jeg pusler rundt i grisehuset. Jeg har det ikke med å lagre opp ting, og når jeg går i grisehuset så bearbeider jeg problemene og blir ferdig med dem. Jeg lesser ting av meg i grisehuset, og det er nok en egenskap jeg får behov for i tida som kommer også, tror Kristin.

 

OFFENSIV JOBBSØKER

Kristin Ianssen er født i Trondheim i 1960. Hun studerte husdyrfag ved Norges landbrukshøgskole på Ås, og avla hovedoppgave i 1986 over temaet «Valg av tredjerase i norsk svineavl». Dette var på den tiden duroc og hampshire var under full utprøving, og valget skulle tas. Kristins konklusjon i hovedoppgaven skulle komme til å bli den samme som Norsvin trakk. Hun har altså hele tida vært opptatt av svineavl og Norsvin som organisasjon. Så sterk var denne interessen at da hun i 86/87 dro ut på en lengre reise, så la hun for sikkerhets skyld inn en søknad om jobb i Norsvin i tilfelle det skulle bli noe ledig mens hun var borte. Og det ble det. I Australia ble hun oppringt og fikk tilbud om jobb som avlskonsulent, og det begynte hun med i april da hun kom hjem.

I denne perioden reiste Kristin til Ås for å ta statistikkfag, og der ble hun i 10 år. Hun startet dr. scient-utdannelse i husdyravl. Den ble delvis gjennomført, men det ble aldri levert noen avhandling. For i denne perioden ble hun gift med Erling Mysen, og sammen har de nå tre barn. Det praktiske avlsarbeidet tok så mye tid at det ble vanskelig å fullføre doktorgraden, og i 1996 flyttet de til mannens hjemgård Lunder i Eidsberg i Østfold, hvor de driver foredlingsbesetning med landsvin.