Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Telemarkreaktoren lansert på Dyrsku’n

Telemarksreaktoren ble lansert på Dyrsku’n i Seljord i ­september. Firmaet Telemark Technologies i Notodden skal selge reaktoren.


Nr. 7- 2019

Bildet: Landbruksminister Bollestad besøkte Telemark Technologies’ stand på Dyrsku´n i september. Prislappen på reaktoren blir trolig rundt én million kroner, og kan bli mulig å regne hjem der drifta er stor nok. (Foto: Telemark Technologies)

Etter flere års testing i Norge, og også i Danmark, lanseres nå Telemarks­reaktoren kommersielt. Det er firmaet Telemark Technologies (TT) i Notodden som står bak. TT har jobbet mest mot oljeindustrien, men satser nå også på landbruk pluss renseteknologi og ­miljøgifter.

– Vi har tatt over produksjon, salg og markedsføring av Telemarksreaktoren, forteller Arnfinn Wiken i TT. Han forteller om stor interesse og god respons på biogassreaktoren på messa i Seljord.

– Vi har nå flere større husdyrgårder på vår liste som er interessert i denne ­løsningen, sier Wiken. En av de som allerede har testet reaktoren er svinebonde Olav Røysland i Klepp på Jæren.

– Den har fungert bra hos meg. Utfordringen er at en må holde en riktig pH og unngå store partikler, sier Røysland. Også landbruksskolen Holt i Agder og landbruksuniversitetet i Danmark har testet reaktoren.

– Danskene er fornøyd med resultatet så langt, og ønsker å få ned en ny reaktor til videre utprøving, opplyser Rune Bakke. Han er professor ved Høgskolen i Sør Øst Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og sentral i utviklingen av denne reaktoren. Bakke forteller også at Telemarksreaktoren nå er patentert i Norge. Det er dessuten søkt patenter i Europa, USA, Canada og Kina. Reaktoren har en annerledes slamteppeteknologi som kan gjøre biogassprosessen opptil 50 ganger mer effektiv enn mer tradisjonelle anlegg. I tillegg er investeringskost­nadene moderate.

– Vi har som utgangspunkt at reaktoren skal koste en million norske kroner.  Vi tar litt forbehold om pris, blant annet fordi vi må gjøre visse tilpasninger av dagens versjon. Vi må for eksempel lage reaktoren slik at den enkelt skal kunne transporteres på en lastebil, opplyser Wiken. Produksjonen skal foregå i Notodden. Det er det norske markedet Telemark Technologies vil konsentrere seg om i første omgang.

TILPASSES: Det skal gjøres visse tilpasninger av Telemarks­reaktoren, blant annet skal høyden senkes 20 cm slik at transport på lastebil blir enklere.[Foto: Telemark Technologies]