Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Teknisk oppgradering av Ingris

Etter over 20 års drift skal Ingris-databasen moderniseres. Arbeidet har pågått i et år, og blir ferdig nå i sommer. For deg som Ingris web-bruker, vil det ikke være mange synlige endringer.


Teknisk oppgradering av Ingris

Etter over 20 års drift skal Ingris-databasen moderniseres. Arbeidet har pågått i et år, og blir ferdig nå i sommer. For deg som Ingris web-bruker, vil det ikke være mange synlige endringer.

Endringene ligger i databasen. For Info Gris-brukerne fører ny database til endringer som er viktig å være klar over.

 

Bygging av ny database

Besetningsdataene skal flyttes fra dagens Ingris-database over til «nytt hus» i ny database rundt 1. september. Fysisk ligger den nye databasen hos Animalia i Oslo, men brukerstøtten fortsetter som før hos Norsvin. Databasen er selvsagt nært knyttet til Norsvins databaser for avlsverdiberegninger, avlsweb og DeltaPig. Overføringer av data for slakt og omsetning fra Nortura og private slakterier vil bli forbedret. Ikke synlige endringer I den første versjonen etter lansering av ny Ingris-database, vil det ikke være mange synlig endringer for brukerne. Skjermbildene og funksjonaliteten er nesten lik. Forandringene har skjedd i bakgrunnen. Det er nytt tabellverk og ny programmering av funksjonene.

 

Moderniseringer

En viktig omlegging går ut på at det opprettes «dyre-ID» for hvert individ. Dette vil ikke være synlig for Ingris web-brukerne, men vil medføre at en besetning etterhvert kan gjenbruke samme individnummer. Ulike dyre-ID’er i databasen vil skille dyrene. Brukere kan skille på dyr med samme individnummer ved ulik fødselsdato, rase etc. Dagens Ingris-database er preget av at det har vært stadige utvidelser og forandringer. Tabeller og kodeverk har blitt uoversiktlige, og det er vanskelig å programmere. Hele tabellverket blir nå modernisert. Grisene skal være registrert én gang i databasen, og det blir ikke kopieringer av dyr ved salg og flyttinger. Hele kodeverket er programmert på nytt. Den nye Ingris vil også kunne brukes på nettbrett og mobiltelefoner. Fremover vil nye endringer i Ingris bli enklere å programmere.

Ny dataoverføring til andre programmer

Den gamle databasen og dataoverføringene til den vil nedlegges. Det lages en ny dataoverføring, som heter “web service”. Det svenske programmet WinPig, laget av danske AgroSoft, arbeider nå med å lage ny dataoverføring til Ingris. Landax/Info Gris har bestemt seg for ikke å lage denne tilpasningen i dataoverføringer mellom Info Gris og Ingris nå, og dette betyr at Info Gris-brukere ikke lenger kan sende inn data til Ingris sentralt lager når den nye databasen tas i bruk. Det kan heller ikke hentes seminråneregister og slaktedata. Prosjektgruppa består av Sigrun J. Hauge, prosjektleder Ingris oppgraderingsprosjekt Solveig Kongsrud, Ingris-administrasjonen, Norsvin, Mari-Janne Rasmussen, Ingris-administrasjonen, Animalia, John Thore Mogen, programmerer, Animalia, Stine Huse, Animalia og Yvonne Buer, IT, Norsvin. I tillegg deltar Jan Olav Vestrum, HeadIT, Rune Gaarde, HeadIT, Magne Johansen, HeadIT og Dyre Johan Haug, Ingris-administrasjonen, Norsvin. (bilde) Ingris logo

Fakta om Ingris

Ingris-databasen ble opprettet i 1991 av Norsk Kjøtts Fagsenter (seinere Animalia) og Norsvin. Tidligere var det «purkekontrollen» hos TINE som var det landsdekkende svineprogrammet. På 1990-tallet var det DOS-program som ble benyttet for registreringer på PC , og man sendte inn data til sentralt datalager med disketter. Dette programmet var en fornorskning av det danske programmet Bedriftsløsningen. I 1999 gikk Ingris over til å bli et windows-program, med innsending av data via internett til samme Ingris databasen. I 2007 var det en ny omlegging, der Ingris ble et norskprodusert internett-program, trolig det første svineweb-programmet i verden. Fortsatt sendte eksterne svineprogrammer, som Info Gris, svenske Pig Win og bondeversjonen av Ingris til samme sentrale datalager.