Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Tar større jafs av verden

– 110 millioner griser har ­Norsvingener i seg, eller hver femte gris i verden. Og ­markedsandelen øker. Salget av Topigs Norsvin-genetikk økte med 12 prosent siste år.


Nr. 1 – 2020

 

«Norsk gris setter spor etter seg i internasjonal sammenheng»

Det sa Norsvindirektør Olav Eik-Nes i sitt foredrag på Gris i ’19.

– Den internasjonale veksten er med på å sikre Norsvins avlsarbeid. Slik har den internasjonale satsingen bidratt til større avlsframgang og økt verdiskapning for norske svineprodusenter. ­
Vi har aldri hatt så stor fart i den avlsmessige framgangen som nå. Dette har også satt oss i stand til å bygge en ny og moderne seminstasjon og ny seminkarantene. Uten denne satsingen hadde ikke Norsvin vært et avlsselskap i dag, sa Eik-Nes.

Framover vil Norge og Canada være kjernen i Topigs Norsvins avlsprogram. Til sammen er det over 40 ulike egenskaper i avlsmålet. TN70-purka har blitt en internasjonal suksess. Den melker godt og har lavt spedgristap. Den får større og sterkere griser, høyere tilvekst og kjøttprosent. Den daglige tilveksten hos slaktegrisene har også økt. Fôrutnyttingen er bedret, og skuldersårene er praktisk talt borte.

– I tida framover vil bruk av ny teknologi og bedre utnytting av datamengdene stå sentralt. Avlsframgangen som oppnås på gardsnivå skal økes, helst dobles, og kommersielle data fra kundene våre vil påvirke avlsframgangen, sa Olav Eik-Nes.