Publisert: 06.12.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tankenes kraft

 


Tankenes kraft

 

”Grisen og je” på Hamar i november ble en sterk opplevelse på mange måter. For det første var det alle deltagerne. Så var det hvordan de utstrålte en forventning og glede over å være sammen med så mange kollegaer. Når det lokale produsentmiljøet krymper ser det ut som slike samlinger får økt betydning for svineprodusentene – både faglig og sosialt. Sist men ikke minst var det åpningsforedraget med Michael Andersson. Han er en positiv, klok mann midt i 40 åra. Familiefar med 4 barn, eget firma, veltrent og som sier til seg selv hver morgen før han står opp: ” Så heldig jeg er, en ny dag! ” Han som verken har bein eller armer ser ikke på seg selv som unormal, men unik! Sånn kan en snu en vanskelig livssituasjon til et liv med store muligheter. Hvis en greier å styre tankene inn på et godt spor, utnytte tankenes kraft!.Dette er en utrolig vekker for oss som litt for ofte glemmer å sette pris på det vi har, det vi kan, se mulighetene og som tynges av utfordringene. Vi må huske på at det kan være flere hindringer inni hodene våre enn utenfor. Vi må ha Michael Andersson sin mentalitet med oss når vi nok en gang er inne i en diskusjon om kvalitet på kraftfôr. Havre er en god råvare – når den bare holder den kvaliteten som kreves. Korn- og kraftfôrbransjen har virkelig prøvd å lage systemer for sikring av råvarekvaliteten. Det har kommet hurtigtester for DON som brukes når kornet leveres. Bra! Det gir muligheter for sortering av kornet. Men når det hoper seg opp med korn som har så høye DON-verdier at det lokalt ikke er nok å bruke en veldig lav andel i kraftfôret for å få brukt det opp, da må vi åpne nye tankeluker inni hodet. Forskerne jobber iherdig med dyrkingsråd uten å ha hele løsningen. Kornforedlerne jobber med saken, og Mattilsynet fører kontroll med sluttproduktet. Bonden må ta det han får levert på gården og stole på at alle i verdikjeden har gjort jobben sin. Jeg tenker at vi må enda lengre bakover i kjeden; hjem til kornbonden. Det må da være mulig å levere forhåndsprøve av fôrkorn som vi gjør på matkorn? Jada, det er helt sikker noen problemer med det, men det gir også muligheter! Da kommer aldri det kornet med virkelig mye mykotoksiner fram til mølla men går rett til forbrenning ell. Det må være billigere for fellesskapet å gi en betaling for disse lassene enn å lagre dem i årevis før en sender det vekk!

Riktig god jul og godt nytt år!

Kristin Ianssen