Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ta vare på engasjementet


Ta vare på engasjementet

 

Dette blir det siste innlegget jeg skriver i Svin. Den 25. mars går jeg av som leder for Norsvin etter noen hektiske og krevende år i denne aktive organisasjonen. Norsvin er en organisasjon med engasjement, høyt kunnskapsnivå og vilje til å se fremover. Håndtering av utfordringene som ligger foran oss på vegen preger både svineprodusenter og ansatte. Det er en organisasjon med høyt tempo i alle ledd, noe som også næringen som Norsvin representerer bærer preg av.

Om dette har vært aktive og krevende år, så er det likevel ingen tvil om at de for meg har vært veldig lærerike og givende. Vi som svineprodusenter har vært gjennom store svingninger i produksjon og lønnsomhet. Vi har diskutert viktige spørsmål om avl og finansiering, og vi har gjennom Norsvin fått stor suksess med eksportvirksomheten vår.

Jeg tror at noe av det viktigste for Norsvin og svineprodusentene for fremtiden vil være å bevare engasjement og aktivitet i organisasjon og produksjon. Allerede i disse dager vil engasjementet og motivasjonen bli satt på stor prøve hos mange av oss. Vi vet at produksjonen er økende, og prognosene for 2006 viser stort overskudd av svinekjøtt. Det gjorde prognosene for 2005 også, men de klarte markedsregulatoren å gjøre til skamme, og vi fikk et halvt år med akseptabel økonomi. Det ser igjen mørkt ut, og vi vet vi vil få en tøff tid økonomisk. Men det er viktig å ha tro på at markedet vil rette seg denne gangen også. Markedsregulator vil raskt sette inn tiltak. Lettgris-slaktingen vil bli satt i gang igjen. Sannsynligvis vil det også kunne brukes omsetningsmidler til å kompensere bruken av vekter som reguleringsmiddel, noe som er svært viktig. Det vil også måtte bli flere kampanjer for markedsføring av svinekjøtt. Noen svineprodusenter vil slutte denne gangen også, og markedet vil stabilisere seg igjen. Og denne gangen vil det trolig bli for mer enn et halvt år. Så må håpet være at vi ikke får noen overraskelser når det gjelder konsesjonsgrenser på lenge ennå.

Lykke til videre til oss alle sammen, og ta vare på motet og engasjementet!

Tusen takk for noen rike år.