Publisert: 19.12.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord: ,

Ta opp driftsstatus ved nyttår!

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultatet i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår. Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier.


Verdiene er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner i slakteriene. Leser du videre vil du finne de anbefalte verdiene pr 31.12.17.

For de som er med på hele smågris- og slaktegrisdelen av Ingris, vil det være relativt enkelt å finne verdien i status. Disse delene av Ingris vil også kreve eksakt status når det gjelder antall dyr og vekter. I tabellen nedenfor finnes Norsvins anbefalte verdier for 31.12.17, når verdien for besetningen skal regnes ut. Verdiene for drektighetsdager, liv og levendevekt ligger som faste verdier i Ingris, og benyttes her til å beregne hva som faktisk er produsert i perioden. I forhold til de tallene som ligger faste i Ingris har vi valgt å justere verdiene. Prinsippet bak Norsvins statusvurderinger er reell verdi for små- og slaktegris, og en mellomting mellom slakte- og avlsverdi for purker, råner og ubedekte ungpurker. I den oppgitte verdien for avlspurker og bedekte ungpurker, inngår ikke verdien på drektighet, siden denne beregnes separat ut i fra antall drektighetsdager. Ved verdsetting er det viktig at samme prinsipp benyttes ved hver status.

Ut fra tabellen vil en slaktegris på 117 kg være verdt (550 kr + 117 kg*13kr/kg) = 2071 kr

For de som ikke er med på hele Ingris har vi laget et hjelpeskjema ved statusopptegnelse. Som du ser, er det her mer detaljert inndeling etter vekt for smågris og slaktegris enn hva som benyttes i skatteregnskapet. Benytt et slikt skjema ved statusopptegnelse per 31.12 hvert år.

Et driftsregnskap gir deg altså oversikt over resultatet fra hele garden, med mulighet for oppspalting på de forskjellige driftsgreinene. Er du kombinertprodusent og ønsker å dele lønnsomhetsvurderingene i svineproduksjonen opp i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon, vil du ofte få et problem med driftsgreinsanalysa. Her måtte du evt. ”selge” smågris til slaktegrisproduksjonen og fordele fôret mellom dyra. En slik fordeling gjøres enklest via Ingris.