Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ta opp driftsstatus ved nyttår!

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultat i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår. Her finner du de siste anbefalte verdiene.


Ta opp driftsstatus ved nyttår!

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultat i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår. Her finner du de siste anbefalte verdiene.

 

Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier, og nedenfor finner du våre anbefalte verdier per 31.12.05.

For de som er med på hele smågris- og slaktegrisdelen av In-Gris, vil det være relativt enkelt å finne verdien i status. Disse delene av In-Gris vil også kreve eksakt status når det gjelder antall dyr og vekter. I tabellen nedenfor finnes Norsvins anbefalte verdier for 31.12.05, når verdien for besetningen skal regnes ut. Verdiene for drektighetsdager, liv og levendevekt ligger som faste verdier i In-Gris, og benyttes her til å beregne hva som faktisk er produsert i perioden.

I forhold til de tallene som ligger faste i In-Gris har vi valgt å justere verdiene per liv og per kg levende vekt. Prinsippet bak Norsvins statusvurderinger er reell verdi for små- og slaktegris, slakteverdi for purker (+ verdi på drektighet), og en mellomting mellom slakte- og avlsverdi for råner og ubedekte ungpurker. Ved verdsetting er det viktig at samme prinsipp benyttes ved hver status.

 

Tabell: Norsvins anbefalte statusverdier per 31.12.05

 

Dyregruppe/verdienhet

Kr

Drektighetsdag

20

Verdi per liv, spe-, små- og slaktegris

450

Verdi per kg levende vekt for spe-,

små- og slaktegris

10

Råner

2700

Avlspurke

2700

Bedekt ungpurke

2200

Ubedekt ungpurke

1800

 

 

Ut fra tabellen vil en slaktegris på 110 kg være verdt (450 kr + 110 kg x 10 kr/kg) = 1550 kr.

For de som ikke er med på hele In-Gris har vi laget et hjelpeskjema ved statusopptegnelse (se tabell t.v.). Som du ser, er det her mer detaljert inndeling etter vekt for smågris og slaktegris enn hva som benyttes i skatteregnskapet. Benytt et slikt skjema ved statusopptegnelse per 31.12 hvert år.

Et driftsregnskap gir deg altså oversikt over resultatet fra hele garden, med mulighet for oppspalting på de forskjellige driftsgreinene. Er du kombinertprodusent og ønsker å dele lønnsomhetsvurderingene i svineproduksjonen opp i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon, vil du ofte få et problem med driftsgreinsanalysa. Her måtte du eventuelt «selge» smågris til slaktegrisproduksjonen, og fordele fôret mellom dyra. En slik fordeling gjøres enklest via In-Gris.