Publisert: 01.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Swedish Meats har kjøpt stort privatslakteri

Grensene mellom svenske privat- og samvirkeeide slakterier fortsetter å viskes ut. Nå har kjøttsamvirket kjøpt storkonkurrenten sørvestpå; SLP Pärsons AB og slakteriet i Helsingborg.


Swedish Meats har kjøpt stort privatslakteri

Grensene mellom svenske privat- og samvirkeeide slakterier fortsetter å viskes ut. Nå har kjøttsamvirket kjøpt storkonkurrenten sørvestpå; SLP Pärsons AB og slakteriet i Helsingborg.

 

Swedish Meats har kjøpt Bo Stendahls aksjer i SLP Pärsons AB, og overtakelsen skjer med virkning fra 15. januar 2006. I en pressemelding fra Swedish Meats går det fram at SLP Pärsons er en integrert slakteri- og kjøttforedlingsselskap med en årsomsetning på 1,2 milliarder SEK. Selskapet har hundreårig lang historie i den sørvestlige delen av Sverige, og dets største aktivum i dag er trolig varemerket «Pärsons tunna skivor», som har hatt stor suksess i de svenske markedet de siste åra. Varemerket er ledende innenfor kjøttpålegg i Sverige. Det skal videreutvikles og styrkes. Swedish Meats styrker også sin foredlingsgrad til 45 prosent gjennom dette oppkjøpet.

 

KONSOLIDERING

Formannen og konsernsjefen i Swedish Meats, henholdsvis Sören Kvantenå og Peter Rasztar, håper at det som har skjedd vil få ytterligere fart på konsolideringen av svensk kjøttbransje. De ser muligheter til store synergieffekter.

SLP Pärsons AB skal drives som et eget datterselskap i det svenske kjøttkonsernet, og det skal fortsatt ledes av dagens daglige leder; Peter Johansson. Han sier til svenske Gris at han ser fram til å konsolidere virksomheten med Swedish Meats.

 

SER UTENFOR SVERIGE

– Dette betyr at skillelinjene mellom kjøttsamvirket og privateide slakterier viskes ut. Vi må samle oss vi som er i Sverige og se på hvordan konkurrentene bygger seg opp rundt oss, sier Johansson.

Han viser blant annet til at verdens største svinekjøttselskap, amerikanske Smithfield, investerer seks milliarder i Romania. Hvilke spørsmål reiser dette for oss når det gjelder forandringer på det internasjonale markedet? spør han.

Framover satser SLP på å øke svineproduksjonen sin, og viser til at selskapet har svineprodusenter som planlegger å bygge ut for til sammen 3000 purker. Dette er en satsing som også Swedish Meats trolig ser på med blide øyne. For det er som kjent stor mangel på smågris i Sverige i dag.