Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svins lesere svært fornøyd med fagbladet sitt

Leserne er godt fornøyd med Svin. De mener fagbladet gir mye verdifull informasjon, og bruker lang tid på å lese det, ikke minst de yngre. Mange ser også lyst på framtida som svineprodusenter.


Svins lesere svært fornøyd med fagbladet sitt

Leserne er godt fornøyd med Svin. De mener fagbladet gir mye verdifull informasjon, og bruker lang tid på å lese det, ikke minst de yngre. Mange ser også lyst på framtida som svineprodusenter.

 

Det viser en fersk og omfattende leserundersøkelse som Markedsinfo AS har utført på oppdrag for bladet. 301 telefonintervjuer blant leserne ble gjennomført mot slutten av mars i vår, og det betyr at nærmere en av ti abonnenter er spurt.

Undersøkelsen bekrefter en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i oktober 2002. Svins lesere opplever artiklene i bladet som pålitelige. Dybden i artiklene beskrives som passe god, og Svin blir sett på som nødvendig for å holde seg orientert i faget.

 

DE UNGE LESER MEST

Leserne er trofaste. Godt over 90 prosent oppgir at de har lest i alle de fem siste numrene. I praksis betyr dette at abonnentene tar for seg blad for blad og leser det.

78 prosent av de spurte oppgir at de leser halvparten eller mer av Svin. Undersøkelsen viser at andelen grundige lesere har økt siden undersøkelsen i oktober 2002. Den gangen oppga 40 prosent av leserne at de leste mer enn halvparten av innholdet. Denne gangen svarer 51 prosent det samme.

Enda mer interessant er det å studere aldersfordelingen blant leserne. Hele 57 prosent av leserne mellom 20 og 29 år svarer at de leser alt eller nesten alt i bladet. Dette er oppløftende tall med tanke på framtida.

 

BRUKER LANG TID

Hele 48 prosent av leserne bruker vanligvis over en time på å lese bladet. Dette tallet er omtrent identisk med de svarene vi fikk for tre år siden, og det er høyt. Undersøkelsen viser at det er de yngste og de eldste leserne som bruker mest tid på å lese bladet.

Hva ønsker abonnentene å lese enda mer om? Også her er svarene de samme som for tre år siden. De fleste ønsker mer stoff om økonomi og driftsanalyser. Artikler om bygninger, helse, sjukdom fôr/fôrindustri og marked kommer på de neste plassene.

På spørsmål om de er fornøyd med Svin, svarer over 90 prosent ja. Kun én prosent sier seg helt uenig i at de er fornøyd med bladet.

 

SERIØST, MEN IKKE KJEDELIG

Over 80 prosent av leserne synes at artiklene er godt skrevet, og at de gir mye verdifull informasjon. Til påstanden «Svin er et useriøst blad» svarer 94 prosent at de er helt uenige eller uenige i denne påstanden. Over 90 prosent sier også nei til påstanden om at «Svin er et kjedelig blad». Men en god del synes at bladet har for mange og store bilder.

Det er nesten ingen som synes at artiklene i Svin er for grundige og dyptgående. Det er heller nesten ingen som svarer at de er for lite grundige eller for overflatiske. Hele 94 prosent opplever artiklene som «passe grundige og dyptgående».

 

HVERT BLAD LESES AV TO

Det er også mange (48 %) som svarer at de oppbevarer bladet et år eller mer etter at de har lest det. Dette er litt lavere enn sist. En av tre lesere oppbevarer bladet inntil et år. Nesten ingen kaster bladet med en gang de har lest det.

Men det er ikke bare abonnentene som leser bladet. Ett blad har i gjennomsnitt to lesere (1,96), hvilket betyr at det er 6–7000 lesere av hver utgave av Svin. Sagt på en annen måte; du treffer de aller fleste i svinekjøttets verdikjede gjennom Svin.

 

NYTTIG I FAGET

Over 80 prosent synes Svin er svært nyttig for å holde seg orientert i svinefaget. Et flertall av leserne får impulser og idéer av å lese det, og bladet betraktes som en pålitelig referansekilde.

En annonse i Svin har mer tyngde og seriøsitet enn en tilsvarende annonse i andre bladet og aviser.

 

OPTIMISME FOR FRAMTIDA

Hvordan ser du på din framtid som svineprodusent?

67 prosent svarer at de ser positivt eller meget positivt på framtida, mens 22 prosent ser negativt på den. Andelen positive har sunket noe i forhold til for tre år siden, men vi må huske på at denne undersøkelsen er tatt opp 18–22 mars 2005. Da var det negative overskuddsfokuset på sitt sterkeste. Bare få uker etterpå kom det nye og hyggeligere prognoser.

 

INTERNETT

Nesten 80 prosent av leserne våre bruker internett daglig eller en gang i uka. Bare 10 prosent oppgir at de aldri bruker internett og e-post, og kun fire prosent oppgir at de ikke har tilgang.

19 prosent (flere enn før) av abonnentene vil lese hele bladet på internett, mens 76 prosent svarer nei.

 

8 PROSENT VIL BYGGE NYTT

Optimismen viser seg også når det gjelder investeringsvilje. Hele 8 prosent svarer at de har planer om å bygge nytt grisehus i løpet av det kommende året. 26 prosent planlegger ombygging av grisehus eller fôranlegg, og 24 prosent planlegger investeringer i traktorer og maskiner. 18 prosent vil investere i gjødselanlegg- eller gjødselutstyr, mens 31 prosent planlegger andre driftsinvesteringer.

 

STOR OMSETNING

80 prosent av de spurte har mellom én og fem millioner kroner i årlig årsomsetning på gården. Nesten tre prosent har faktisk en årsomsetning på over fem millioner.

10 prosent av de spurte har under 20 årspurker. 42 prosent av leserne har mellom 20 og 50 årspurker, og 30 prosent har over 50 årspurker.

17 prosent har under 500 slaktegriser i året, 19 prosent har mellom 500 og 1000 slaktegriser, og 16 prosent har mer enn 1000 slaktegriser i året.