Publisert: 08.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinesatsing i Bjørkedalen

Overproduksjon kaster mørke skygger over norsk svineproduksjon, men i grisehuset til Hilde A. og Sondre Skoglund blir resultatene bedre og bedre.


Svinesatsing i Bjørkedalen

Overproduksjon kaster mørke skygger over norsk svineproduksjon, men i grisehuset til Hilde A. og Sondre Skoglund blir resultatene bedre og bedre.

 Telemark

Vi er i Bjørkedal ved Porsgrunn. På Ødegården har Hilde Amlie Skoglund og Sondre Skoglund nylig avsluttet nok en runde grisning. De ble ny rekord med 15,4 levendefødte i en pulje med 30. Gjennomsnitt i fjor var 13,8.

– Vi får håpe det blir ny rekord med antall avvente også, smiler Hilde. Den forrige er på 12,6. Antall avvente per årspurke i fjor ble i underkant av 23 smågris. I år ligger det an til flere. Etter at det nye grisehuset sto klart i 2009 har Hilde jobbet fulltid på gården. Og resultatene i grisehuset har sakte men sikkert løftet seg.  

Fra sykepleier til svinebonde

Tidligere var Hilde sykepleier, men fra 2006 har hun gradvis konvertert til svinebonde. 

– Jeg savner kollegaer. Det er mer ensomt å være svinebonde. Det er mye å gjøre, men jobben på gården er klart mer fleksibel. Den kan lettere tilpasses barn og familie, synes Hilde. Hun har ikke angret på at hun valgte arbeid på gården og trives godt i grisehuset.

– Det er noen likheter å være sykepleier og svinebonde. Det å ha blikket med seg, å se pasienten eller grisen blir egentlig svært likt, forklarer Hilde. Men det er mange flere griser som skal sees enn pasienter. Skoglund har formeringsbesetning med sju ukers puljedrift og ccirka 30 purker i pulja. Siste uke fikk de omlag 460 nye smågriser. Det er to fødeavdelinger med FS-binger der smågrisen går igjen til ca 30 kg.

Klart bedre tilvekst

Samtidig med byggingen av det nye grisehuset ble det også investert i vannbåren varme og bioenergianlegg.

– Det er egentlig til halmfyring, men fram til nå har vi brukt tørrgran fra egen skog pluss bakhon fra sagbruk, forklarer Sondre. Med energi fra egen skog har de løftet temperaturen etter avvenning til cirka 24 grader. Det nye grisehuset sammen med varmetilførsel er trolig årsaken til at tilveksten på smågrisen har fått et solid løft.

– Vi er nesten fem dager raskere fram til 30 kg enn for noen år siden, sier Sondre. Men alt går ikke på skinnner hos Skoglund heller.

– Vi sliter en del med omløp og grisningsprosent. Det er en utfordring å løfte seg her, synes Sondre.

  

Togulykke gav brå start

Sondre har for øvrig vært svineprodusent helt siden 1991 da han var 19 år. Faren Jan Erik bygde moderne grisehus på 70 tallet. Det ble bygd stort etter datidens mål, til 35 purker og framfôring av slaktegris og også livdyr. Gården drev formeringsbesetning allerede på 70-tallet, og gjør det fremdeles. Men i 1988 skjedde det som ikke skulle skje. Vestfoldbanen skjærer gjennom gården. Da faren skulle krysse linja med lastebil en travel seinsommerdag dette året kom toget for brått. Jan Erik overlevde men var lenge på sykehus i respirator. Han ble skrudd sammen, men varig skadet. Siden har han ikke kunnet gjøre gårdsarbeid. I dag er han regnskapsfører og takstmann. Dermed ble Sondre svineprodusent i samdrift med moren Hildegunn rett fra skolebenken. På 90- tallet ble også grisehuset bygd både om og på et par ganger for å tilfredsstille nye regler. Gjeldpurkene fikk tallefjøs, men det er de siste årene bygd om til binger med fast gulv og plass til seks-sju i bingen.

Gris, høy og skog

Sondre tok over all gårdsdrifta ved årtusenskiftet. Omtrent samtidig kom også Hilde, og etter hvert fire barn. Dermed har det vært svært travle dager på Ødegården. I tillegg til grisen satses det også på høyproduksjon. I dag har de 230 dekar med høy.

– Det er et stort marked for høy til hest rundt Porsgrunn og Skien. Økonomien er også brukbar, sier Sondre. Utfordringen er å berge tørt høy når somrene synes å bli våtere og våtere. Det hører dessuten 1200 dekar skog til gården. Og Sondre trives med å jobbe i skogen vinterstid.

Hilde er fra Langesund og bymiljø. Men hun har taklet overgangen til landlige Bjørkedalen og lange arbeidsdager i grisehuset veldig godt. Nå har gården også en fast avløser i deltidsstilling. Avløseren har de sammen med to andre gårdsbruk, men ved sykdom er dette avløseren for alle med husdyr i Porsgrunn.