Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusenter bryter ut

Store danske svineprodusenter er lei av lave utbetalingspriser fra Danish Crown. De bryter ut, danner selskapet Danpork, og vil eksportere til Tyskland hvor de får bedre betalt.


Svineprodusenter bryter ut

Store danske svineprodusenter er lei av lave utbetalingspriser fra Danish Crown. De bryter ut, danner selskapet Danpork, og vil eksportere til Tyskland hvor de får bedre betalt.

 

– Nå har jeg vært gift med Danish Crown i 15 år, men ekteskapet er simpelthen utslitt. Danish Crown har hvert år lovt at vi eiere skal få glede av fusjonen av danske slakterier. Men når vi ser på noteringsprisene så henger vi etter tyskerne. Nå er vi en gruppe som vil stå på egne ben. Noen velger å se dette som et angrep på Danish Crown. Vi ser bare på det som et uttrykk for at vi ønsker høyest mulig pris for grisene våre, verken mer eller mindre. Dette sier Bernhard Mortensen til Landbrugsavisen i Danmark. Sammen med fire andre har han nå stiftet selskapet Danpork, og han tror at de kan greie å ta opptil 20 prosent av det danske markedet for slaktegris.

Selv har Mortensen gjort det godt på gris. Han har bygd sitt eget slott, og utvidet gardsbruket fra 44 til 1000 hektar jord. Svineproduksjonen er parallelt økt fra 200 til 1450 purker. Liknende historier preger også de fire andre som han har fått med seg. Alle har vært ekspansive bønder.

I første omgang blir det ikke mange egne griser som kan leveres til Danpork. Stifterne er i følge Landsbrugsavisen bundet til en uttredelsesfrist på 12 måneder fra Danish Crown. Men de sier at de har kontakt med en lang rekke andre svineprodusenter som ikke er bundet av slike avtaler, og som derfor kan levere til Danpork fra dag én. Danpork forventer å kunne slakte sine første griser om tre til seks uker. I første omgang satser firmaet på å transportere levende griser til et slakteri i Tyskland, men på lengre sikt vil ikke selskapet avvise at det kan kjøpe opp et slakteri i Danmark. Det kan til og med være aktuelt å selge grisene til Danish Crown, hvis det er dette selskapet som betaler best.

Mortensen regner med at Danpork i gjennomsnitt kan avregne slaktegrisene til 50 øre mer per kilo enn Danish Crown. For hans egen del vil det bety en årlig merinntekt på to millioner kroner.

 

Dagens hovedaktører

• Danish Crown slakter årlig om lag 20 millioner griser. Eies av 13 000 andelshavere.

• Tican slakter 1,1 millioner griser. Eies av 550 andelshavere.

• Tönnies, et tysk slakterikonsern som omsetter for nesten 18 milliarder kroner i året. Eier Danmark Brørup Slagteri.

• Jutland Meat AS slakter 10 000 griser i uka. Slakteriet ble solgt ut av Danish Crown etter krav fra konkurransemyndighetene da Danish Crown og Steff-Houlberg fusjonerte.

• Agropartnere eies av 60 svineprodusenter, og eksporterer griser. Bernhard Mortensen er formann, men trekker seg i mars for å starte Danpork, som sikter mot å erverve en femtedel av de danske grisene.

• B2B Bonusgrisen. Et handelsselskap stiftet av 66 store svineprodusenter. Målet er å oppnå en merpris på minst én krone per kilo. Selskapet legger fram sine planer i april.

• Vrå Slagteri slakter 7000 griser i uka. Eies av Danish Meat Company, en krets svineprodusenter på nord-Jylland.