Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

Stikkord:

Kommentar

Svineprodusentene tar ansvar

Norsk svineproduksjon har hatt en fantastisk utvikling de siste 20 årene. Fra år 2000 og fram til i dag kan svinenæringa vise til en effektivitetsvekst i form av økt antall smågris per årspurke, og en mer fôreffektiv gris. Dyrevelferden er bedret ved blant annet realisering av kravet til løsdrift, lavere smågrisdødelighet og mer robuste purker med svært gode moregenskaper. En slaktegris med god slakte- og kjøttkvalitet tilpasset markedet. 


Svin nr. 1 – 2023

 

Olav Eik-Nes, adm-dir, Norsvin

 

Ja, en fantastisk utvikling gjennom hele verdikjeden. En utvikling som har bidratt til at svinenæringa i dag står sterkere enn noen gang som ei framtidsrettet næring. Ei næring som er sitt samfunnsansvar bevisst. Samfunnsansvaret ligger i å bidra til effektiv matproduksjon som leverer på økt nasjonal selvforsyning, utnytting av norske fôrråvarer, opprettholdelse og utvikling av en effektiv slakte- og kjøttindustri, bedre dyrevelferd samt utvikling av et sunt, magert og smakfullt svinekjøtt. Sett fra et samfunns- og landbrukspolitisk ståsted, er min påstand at svinenæringa gjennom denne utviklingen er en klima- og bærekraftvinner. Svineprodusentene har tatt ansvar og bidratt til dette. 

 

 

Olav Eik-Nes er administrerende direktør i Norsvin og mener svineprodusentene tar samfunnsansvar.

 

 

Året 2022 var også et år hvor Norsvins genetikk har økt markedsandelen internasjonalt. Norsvin har styrket sin posisjon som et globalt avlsselskap og har dermed vært en viktig bidragsyter til Norsvins og Topigs Norsvins gode utvikling. Avlsarbeid er bærekraftig utvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk, redusert CO2-utslipp og en effektiv utnytting av stadig mer begrensende arealer til matproduksjon. Hver gris med Norsvin-genetikk i det globale markedet bidrar til dette. Dette vil styrkes ytterligere med utviklingen av en stadig mer fôreffektiv gris som er best på utnytting av globale fôrressurser, er proteineffektiv og har god helse. Dette må videreutvikles for å sikre norsk svineproduksjons viktige rolle som ei effektiv, bærekraftig og klimavennlig næring.

Norske svineprodusenter bør være stolte av det de har oppnådd, og bygge videre på det i de valgene som tas framover. De kan være valg og prioriteringer innen avl, forskning og utvikling,  utvikling av kunnskap, samt investeringer for å sikre god drift og god dyrevelferd. Med det fantastiske utgangspunktet vi har innen disse områdene, ser vi store muligheter for videre utvikling av norsk svineproduksjon i årene framover.