Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusentene først igjen!


Svineprodusentene først igjen!

 

Svineprodusentene går foran med dokumentert kompetanse! Svineprodusentene har vært kjennetegnet av faglig dyktighet i sin produksjon, dette gjelder innenfor produksjonsteknikk, men også innenfor miljø og dyrevelferd. Her er det ikke noe motsetning, tvert i mot. En forutsetning for å få en god produksjon i grisehuset er et godt miljø, god dyrevelferd og ikke minst god dyrehelse.

De siste åra har det blitt økt fokus på dyrevelferd, både her i landet og i andre europeiske land. Noe vi har fått spesielt merke gjennom kastreringssaken i Norge, men også i våre naboland er det vært mye fokus på dyrevelferd. Danmark har hatt et voldsomt fokus på skuldersår, og i Sverige er det stadig dyrevelferdsaker i fokus.

I disse tøffe økonomiske tider må vi fremdeles ha fokus på god dyrevelferd og god dyrehelse, det er også økonomisk lønnsomt i det lange løp. Vi skal garantere norske forbrukere at norsk svineproduksjon er til å stole på innenfor disse områdene.

Norsvin ønsker derfor å dokumentere svineprodusentenes kompetanse overfor omverden. Et kompetansebevis er en fin måte å gjøre dette på! Svineprodusentene har gjennom mange år vært flinke til å hente inn kunnskap. Gjennom blant annet Norsvinsskolen har det vært drevet aktivt kompetanseoppbygging, det samme har slakterienes dyktige veiledere gjort.

Fagavdelingen i Norsvin har nå utarbeidet et kursopplegg for et kompetansebevis i svineproduksjonen. Dette er vinterens studiehefte i Norsvin. Studieheftet er utarbeidet i samarbeid med Helsetjenesten for svin, NLH, Norsk Kjøtt, KLF og Mattilsynet.

Målet er at dette kurset skal gi deg som svineprodusent kunnskap som du trenger for å sikre god dyrevelferd og god produksjon i din besetning. Mye av dette er nok kjent stoff for mange, men samtidig tror vi at heftet kan være en grei oppslagsbok for å hente inn kunnskap om sammenhengen mellom dyreadferd, velferd, helse og miljø. Her kan du forhåpentligvis hente mange praktiske tips om både smågrismiljø, løsgående purker og optimal slaktegrisoppstalling. Samtidig som du får konkrete råd om avliving, sjukdomsbehandling, forebyggende helsearbeid med mer.

Jeg vil oppfordre dere til å ta aktivt del i vinterens studietema. Her er det mye kunnskap å hente for alle. Lykke til!