Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusentene faller fra i Danmark

Nesten hver femte svineprodusent pakket sammen bare i løpet av et år i Danmark.


Svineprodusentene faller fra i Danmark

Nesten hver femte svineprodusent pakket sammen bare i løpet av et år i Danmark.

 I 2007 var det 7213 bruk med svineproduksjon, og ved sommertellinga året etter hadde tallet falt til 5819 svineproduksjonsbruk. Det er en kraftig reduksjon på nærmere 20 prosent, eller nesten hver femte produsent bare i løpet av et år. Det forteller den danske landbrukstellingen for 2008. Etter dette har andelen bruk med griser falt fra 16 til 13 prosent. Dansk Landbrug skriver at 41 prosent av alle bruk til sammenlikning hadde griser i 1988. Tilbakegangen har fortsatt også i 2008, men ikke riktig så sterkt, «bare» sju prosent.

 

Men produksjonen har ikke falt tilsvarende. Svinebrukene blir større, og det var 2200 griser i gjennomsnitt per bruk i 2008 mot 1900 året før.