Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusentene blir færre og større

Her er tallene som bekrefter det de fleste vet; svineprodusentene i Norge blir færre og større.


Svineprodusentene blir færre og større

Her er tallene som bekrefter det de fleste vet; svineprodusentene i Norge blir færre og større.

 

Utviklingen går jevnt og trutt i den retningen. Tallene i de tabellene Svin presenterer her baserer seg på oppgaver fra søknader om produksjonstillegg. Sammenlignet med året før, altså 2002, er utviklingen i grove trekk som følger;

• Det ble 3,3 prosent færre rene slaktegrisprodusenter siste året. • Det ble 4 flere slaktegriser per slaktegrisbesetning. • Det ble 4,5 prosent færre produsenter med avlspurker. • Det ble 8,4 prosent flere avlspurker. • Gjennomsnittsbesetningen økte fra 24,0 til 26,8 avlspurker.

 

Svineprodusenter med ren slaktegrisproduksjon pr 1/1-04

Produksjon

Ant. prod

%

Ant. sl. gris

%

0-100

712

37,5

16231

2,4

101-300

441

23,2

87220

13,0

301-500

269

14,2

105059

15,7

501-700

152

8,0

89916

13,4

>700

323

17,0

370433

55,4

SUM

1897

100,0

668859

100,0

(Kilde: Søknad om produksjonstillegg)

 

Svineprodusenter med avlspurker pr 1/1-04

Fylke

Ant.

brukere

Ant.

avlspurker

Snitt

% av

prod

% endring siste år

Østfold

153

4716

30,8

7,9

8,9

Akershus

110

2649

24,1

4,4

3,6

Hedmark

193

6897

35,7

11,6

4,8

Oppland

227

5767

25,4

9,7

2,1

Buskerud

39

1259

32,3

2,1

27,0

Vestfold

128

4334

33,9

7,3

11,4

Telemark

35

1063

30,4

1,8

8,4

Aust-Agder

13

293

22,5

0,5

-18,8

Vest-Agder

27

744

27,6

1,2

45,0

Rogaland

468

13460

28,8

22,6

13,9

Hordaland

78

970

12,4

1,6

-9,3

Sogn og Fj.

71

1068

15,0

1,8

13,1

Møre og R.

72

1174

16,3

2,0

11,3

Sør-Tr.

96

1821

19,0

3,1

-0,3

Nord-Tr.

362

10346

28,6

17,3

8,7

Nordland

103

2176

21,1

3,6

10,1

Troms

103

696

17,8

1,2

-2,2

Finnmark

14

228

16,3

0,4

-5,8

SUM

2228

59661

26,8

100,0

8,4

(Kilde: Søknad om produksjonstillegg)