Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinepest i Slovakia


Svinepest i Slovakia

 

Det er påvist klassisk svinepest i en slaktegrisbesetning på cirka 7000 svin i Slovakia. Mattilsynet har derfor fastsatt forskrift om forbud mot innførsel av levende svin og svineavlsprodukter fra Slovakia.

Klassisk svinepest er en meget smittsom virussykdom hos svin som har forårsaket store tap i flere europeiske land de senere årene. Klassisk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og har ikke vært påvist i Norge siden 1963.