Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekongressen i Herning: -Storbinger med sorteringsvekt i praksis

Slaktegris i storbingesystem med sorteringsvekt for automatisk frasortering har vakt interesse i Danmark. Hovedargumentet for å velge et slikt system er mindre jobb, spesielt ved utveiing til slakt.


Svinekongressen i Herning: -Storbinger med sorteringsvekt i praksis

Slaktegris i storbingesystem med sorteringsvekt for automatisk frasortering har vakt interesse i Danmark. Hovedargumentet for å velge et slikt system er mindre jobb, spesielt ved utveiing til slakt.

Bonde Per Godske Pedersen delte erfaringene sine på svinekongressen i Herning i oktober.

Oppsummering storbinge med sorteringsvekt

Positivt:

-Meget rolige og tilfredse dyr.

-Enkel og presis utveiing til slakteriet.

-Enkelt å benytte fasefôring.

-Griser kan greit blandes sammen når over 150 griser i storbingen.

-Veldig lite halebiting, kun 2 stk har blitt tatt ut av ca 8000 stk.

-Kan følge daglig tilvekst samt vekt (veid hver gang de skal spise).

-Systemet er koblet mot Internet, du kan følge med uansett hvor du er.

Negativt:

-Litt manglende produktivitet i forhold til tradisjonelt opplegg.

-Vanskelig å ta ut en enkelt gris fra flokken.

-Det må være over 150 griser i bingen for å unngå rangorden (slåssing)

-Mangler prognose for slakteklare gris neste uke.

-Problem med transportsyke.

-Behandling gjennom drikkevannet kan ikke begrenses til bare noen få.

-Passer ikke våtfôr eller restriktiv fôring.

Han er en av pionerene i Danmark på dette systemet, og produserer i dag 2800 slaktegriser i to storbingesystemer. Lokalene ble bygget om fra slaktekylling til slaktegris i 2005. Slaktegrishuset består av 2 liggeområder, 2 fôringsområder, 2 avlastningsbinger og utleveringsrom. Samlet areal per gris er 0,77 m2.

Fôringsstrategien er fasefôring med innkjøpt tørrfôr. Fôring skjer med 4 rørfôringsautomater i hvert fôringsområde, totalt 8 stk. I begge fôringsområdene er det montert inn sorteringsvekt fra Howema, hver med tre utganger. To av utgangene leder grisene til fôringsområder. Dyrene fasefôres etter vekt og ikke alder. Den tredje utgangen fører grisene ut til oppsamlingsbinge/ utleveringsrom. I utleveringsrommet er det tilgang til både fôr og vann.

Retur fra fôringsområder og inn til liggearealet skjer gjennom dører med enveisåpning.

Største fordelen med systemet er arbeidsbesparelsen ved utveiing til slakt, og enklere oppsyn med grisene, da det er veldig rolig i bingen. Ved utveiing til slakteriet tastes inn vekt og antall griser som skal leveres. Dette bør gjøres dagen før levering eller noen dager før. I utleveringsbingene er det både fôr og vann, så her kan grisen godt gå noen få dager. Det som ikke er enkelt er å sortere i fra enkeltdyr eller behandle enkeltdyr inne i flokken.

Produksjonsresultatene er heller ikke så gode som i tradisjonelt system. Den daglige tilveksten ligger ca 100 gram lavere og fôrutnyttelsen ca 0,05 – 0,1 FEn høyere. Etter danske normer utgjør dette ca 30,-/slakt. Noe av «tapet» hentes inn igjen på bedre avregningspris, ved mindre vektspredning på slaktene. Litt innkjøringsproblemer har det også vært, for eks. er ikke styringsprogrammet til vekta helt godt enda.

På tross av de negative ting så velger Pedersen å doble kapasiteten ved å bygge om et slaktekyllinghus til, slik at han får en produksjon på 5600 slaktegriser per år. Her bygges også to storbinger. Hovedgrunnen til dette er fordelen han ser med enkel levering av slakt, og at han får samme system for all slaktegris. På litt sikt regner han med at resultatene på dette systemet vil komme tett opptil resultater i tradisjonelle systemer. For mer info og erfaringer fra bl.a USA og Tyskland, gå inn på www.dansksvine produktion.dk og søk på «storstier».